svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ส.ก. วอนกทม.เร่งสางปัญหาพื้นที่ใต้ทางด่วนปทุมวัน แก้รถติด

25 กันยายน 2565

ส.ก. วอนกทม.แก้ไขปัญหาพื้นที่ใต้ทางด่วนปทุมวัน หลังชุมชนหนาแน่น กระทบเส้นทางสัญจรบนถนน ฟากชาวบ้านโอดได้รับความเดือดร้อนหนัก แนะจัดพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ ดึงเยาวชนร่วมกิจกรรม

นางสาวเมธาวี ธารดำรงค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตปทุมวัน เปิดเผยภายหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากผู้มาใช้พื้นที่ใต้ทางด่วน เขตปทุมวัน ว่า พื้นที่ใต้ทางด่วนบริเวณถนนจรัสเมือง เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน วัด ตลาด ตลอดจนมีผู้อยู่อาศัยจำนวนมากนั้น มีถนนที่แคบตลอดสาย ตั้งแต่ถนนจรัสเมือง ต่อเนื่องถึงถนนเจริญเมือง ถนนรองเมือง ซอย 1-4 

 

 

ทั้งนี้ถนนดังกล่าวสามารถสัญจรได้เพียง 2 เลน ซึ่งเลนหนึ่งมีผู้นำรถมาจอดประจำ ส่วนใหญ่คือรถขนส่งสินค้า และปัญหาคือในช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไป เมื่อโรงเรียนเลิกมีผู้ปกครองเดินทางมารับบุตรหลานจำนวนมาก ประกอบรถสินค้าเร่งขนถ่ายสินค้าในเวลาเดียวกัน ทำให้จราจรติดขัดหนาแน่น ซึ่งตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ด้วยธุรกิจที่ขยายตัวทำให้มีจำนวนคนงานเพิ่มมากขึ้น และมีแม่ค้ามาตั้งร้านค้าขายอาหารบริเวณข้างเคียงหลายร้าน โดยเป็นทั้งร้านอาหารที่ขายกลางวันและขายกลางคืน ซึ่งมีการจำหน่ายเครื่องดื่มและเปิดเพลงเสียงดังจนถึงเวลาดึก รบกวนประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนบางครั้งมีการทะเลาะเบาะแว้ง จนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต หลายครั้งที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ แต่ร้านค้าและผู้ประกอบการก็พยายามหลบเลี่ยงและกลับมาประกอบธุรกิจเช่นนี้อีก 

ส.ก. วอนกทม.เร่งสางปัญหาพื้นที่ใต้ทางด่วนปทุมวัน  แก้รถติด

 

 

ขณะเดียวกันพื้นที่ใต้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร จึงขอให้กรุงเทพมหานครเร่งประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณใต้ทางพิเศษศรีรัช เขตปทุมวัน รวมทั้งย้ายธุรกิจประเภทนี้ออกจากพื้นที่ชุมชนไปตั้งในจุดที่เป็นถนนเส้นหลักที่สามารถสัญจรได้สะดวก 
 

“การนำพื้นที่ใต้ทางด่วนมาใช้ประโยชน์เป็นสิ่งที่ดี แต่พื้นที่ใต้ทางด่วนควรเป็นประโยชน์ใช้สอยให้กับคนเมือง เข้าใจดีว่าปัจจุบันมีหลายธุรกิจที่พยายามฟื้นตัวและทำธุรกิจหลังจากที่ประสบปัญหามาหลายปี แต่พื้นที่ใต้ทางด่วนไม่ควรเป็นที่ขนถ่ายสินค้าหรือจอดรับสินค้า ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่สามารถทำได้ หากธุรกิจประเภทนี้ไปตั้งในแหล่งที่ไม่มีประชาชนทั่วไปสัญจรจำนวนมากจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า” 

 

ส.ก. วอนกทม.เร่งสางปัญหาพื้นที่ใต้ทางด่วนปทุมวัน  แก้รถติด

 

 

นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ลานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ใต้ทางด่วน เขตปทุมวัน ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการทำเป็นสวนสาธารณะ เพียงแต่มีการปรับปรุงพื้นผิว หลังจากนั้นมีแม่ค้าไปตั้งร้านค้าขายอาหาร แต่ไม่สามารถขายได้เนื่องจากไม่มีประชาชนเดินเข้าไป จึงขอให้กรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่จุดนี้ให้เป็นสวนสาธารณะขนาดเล็ก เพื่อให้คนในเมืองได้มีที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นพื้นที่สีเขียวอีกจุดหนึ่งให้คนได้มาหายใจ  รวมถึงพื้นที่ใต้ทางด่วนที่เพลินจิต ซึ่งครอบคลุมทั้งเขตปทุมวันและเขตคลองเตย

 

 

 ที่ผ่านมาเดิมมีพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้ซ้อมกีฬา แข่งกีฬา มีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และเปิดเป็น Summer Camp สอนภาษาอังกฤษให้เด็กไร้บ้านในช่วงเดือนเมษายน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมและจำหน่ายสินค้า แต่ได้มีการยกเลิกพื้นที่ไปในปี 61 ซึ่งขณะนี้กลายเป็นพื้นที่รกร้าง หากผู้บริหารกทม.ฟื้นฟูพื้นที่นี้ขึ้นมาใหม่จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก และยังเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในละแวกนั้นได้หลายชุมชน อาทิ ชุมชนมาชิม ชุมชนรื่นฤดี เป็นต้น