svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รฟท. ปัด “ศักดิ์สยาม” ไม่ใช่ต้นเหตุ ทำรถไฟทางไกลเข้าสถานีกลางบางซื่อ ดีเล

20 มกราคม 2566

“การรถไฟ” ปัด “ศักดิ์สยาม” ไม่ใช่ต้นเหตุ ทำรถไฟทางไกลเข้าสถานีกลางบางซื่อ ดีเล อ้างตู้โดยสารขบวนรถไฟชำรุด หลังโซเชียลโวย กระทบแผนเดินทางของประชาชน

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงกรณีสื่อต่างชาติรายงานเหตุความล่าช้าของขบวนรถไฟทางไกลที่เดินทางจากสถานีกลางบางซื่อในวันแรกของการเปิดให้บริการเดินรถไฟทางไกลที่สถานีแห่งนี้ เนื่องจากต้องรอรัฐมนตรีมาปล่อยขบวนรถไฟปฐมฤกษ์ และไม่มีการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวขึ้นขบวนรถไฟไม่ทันหลายราย ว่า รฟท.ยืนยันว่าความล่าช้าของขบวนรถไฟไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการเดินรถทางไกลแต่อย่างใด เนื่องจากขบวนรถไฟที่ล่าช้าเป็นขบวนรถคนละประเภทและคนละขบวนกัน

รฟท. ปัด “ศักดิ์สยาม” ไม่ใช่ต้นเหตุ ทำรถไฟทางไกลเข้าสถานีกลางบางซื่อ ดีเล

ส่วนสาเหตุที่เกิดความล่าช้าของขบวนรถไฟในวันนี้ แม้การรถไฟฯ จะเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนการเดินรถ การเปลี่ยนถ่ายขบวนรถมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่ก็ยอมรับว่ายังมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น คือ ขบวนรถที่ล่าช้าเกิดจากสาเหตุ ฝ่ายการช่างกล ได้แจ้งว่ามีตู้โดยสารของขบวนดังกล่าวชำรุด ทำให้ต้องสับเปลี่ยนตู้โดยสารกับขบวนรถอื่นๆ แทน ทำให้ขบวนรถล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่การรถไฟฯ พยายามผลักดัน และขอจัดซื้อตู้โดยสารใหม่ๆเพื่อนำมาให้บริการแก่ประชาชน ทดแทนตู้โดยสารเก่าซึ่งมีอายุการใช้งานมานานมากแล้ว 
 

รฟท. ปัด “ศักดิ์สยาม” ไม่ใช่ต้นเหตุ ทำรถไฟทางไกลเข้าสถานีกลางบางซื่อ ดีเล

นอกจากนี้ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งเตือนให้แก่นักท่องเที่ยวทำให้ผู้โดยสารขึ้นขบวนรถไม่ทันหลายรายนั้น การรถไฟฯ ขอยืนยันว่า การรถไฟฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแล อำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารแนะนำการให้บริการและมีการประกาศผ่านทางเครื่องขยายเสียงตลอดเวลา ทั้งนี้ จากการตรวจสอบในเบื้องต้น ไม่พบว่ามีผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวขึ้นขบวนรถไม่ทันแต่ประการใด 

รฟท. ปัด “ศักดิ์สยาม” ไม่ใช่ต้นเหตุ ทำรถไฟทางไกลเข้าสถานีกลางบางซื่อ ดีเล