เริ่ม ม.ค.66 "รฟท." หยุดรถไฟทางไกล 52 ขบวน เข้าสถานีหัวลำโพง

25 พฤศจิกายน 2565

ธ.ค.นี้ "รฟท." เล็งแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้า 30 วัน เตรียมหยุดรถไฟทางไกล 52 ขบวน เข้าสถานีหัวลำโพง หลังย้ายต้นทาง-ปลายทางเข้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ต้น ม.ค.66 ขึ้นแท่นศูนย์กลางการขนส่งระบบรางของประเทศ

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) รฟท. รับทราบแผนกำหนดย้ายการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์(รถไฟทางไกล) โดยจะปรับเปลี่ยนต้นทาง/ปลายทางขบวนรถ จากสถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) ไปให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ในช่วงต้นเดือน ม.ค.66 หลังเทศกาลปีใหม่ 66 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ที่จะให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งระบบรางของประเทศ โดยในระยะที่ 1 จะเริ่มที่กลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษ ขบวนรถด่วน และขบวนรถเร็วทุกสาย (ยกเว้นสายตะวันออก) ก่อน ส่วนกลุ่มขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดา และขบวนรถนำเที่ยวทุกสาย ยังคงให้บริการต้นทาง/ปลายทางที่สถานีหัวลำโพงเช่นเดิม 

 

ทั้งนี้จะปรับเส้นทางวิ่งขบวนสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ให้วิ่งบนทางยกระดับตั้งแต่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-รังสิต ซึ่งจะมีสถานีให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร 3 สถานี ได้แก่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สถานีดอนเมือง และสถานีรังสิต โดยยกเลิกการให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารที่หยุดรถนิคมรถไฟ กม.11 สถานีบางเขน ที่หยุดรถทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ และที่หยุดรถการเคหะ กม.19 พร้อมกันนี้จะเปลี่ยนที่ตั้งสถานีรถไฟดอนเมืองจากเดิมระดับพื้นดิน ไปยังสถานีรถไฟดอนเมืองยกระดับด้วย 

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ในเดือน ธ.ค.65 รฟท. จะออกประกาศประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนต้นทาง/ปลายทางขบวนรถให้ประชาชนรับทราบอย่างเป็นทางการ ซึ่งปัจจุบัน รฟท. ให้ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน จึงต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนย้ายการให้บริการ อย่างไรก็ตามขณะนี้ รฟท. ยังคงนำขบวนรถไฟทางไกล ทดสอบเดินรถเข้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ รวมทั้งเดินรถบนทางยกระดับในเส้นทางเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีแดงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความพร้อมให้บริการ แต่เมื่อให้บริการจริงช่วงที่ขบวนรถเดินรถร่วมกับเส้นทางสายสีแดง และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จะประกาศห้ามผู้โดยสารใช้ห้องน้ำบนรถไฟชั่วคราว เนื่องจากรถไฟบางขบวนห้องน้ำยังเป็นระบบเปิด ส่วนขบวนรถไฟที่ห้องน้ำเป็นระบบปิดแล้ว ใช้บริการได้ตามปกติ  

 

นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง/ปลายทาง เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จะทำให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากเป็นจุดศูนย์กลางใหม่ของกรุงเทพ มีรถไฟฟ้า และรถโดยสารประจำทางเชื่อมต่อหลายสาย เป็นสถานีรถไฟที่ออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) สะดวกสบาย ปลอดภัย คลอมคลุมทุกคนเท่าเทียมกัน เช่น ชานชาลาสูง (110 ซม.) สะดวกต่อการขึ้นลงขบวนรถ เนื่องจากพื้นชานชาลาอยู่ระดับเดียวกับพื้นรถ มีห้องสุขาที่ทันสมัย และเพียงพอ ระบบปรับอากาศของชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสาร และจุดพักรอ                  

สำหรับขบวนรถด่วนพิเศษ ขบวนรถด่วน และขบวนรถเร็วทุกสาย (ยกเว้นสายตะวันออก) ที่มีแผนจะย้ายต้นทาง/ปลายทาง จากสถานีหัวลำโพง มาเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มีจำนวนรวมทั้งหมด 66 ขบวน แต่เนื่องจากตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้หยุดให้บริการในหลายขบวน ปัจจุบันได้ทยอยเปิดบริการอยู่ที่ 52 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 14 ขบวน สายใต้ 20 ขบวน และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 18 ขบวน