สธ.ออก 5 กฎเหล็กคุม "ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย" 2566 มีผลแล้ว

11 มกราคม 2566

กรมควบคุมโรค ออก 5 กฎเหล็กเป็นมาตรการทางด้านระบบสาธารณสุข ดูแลควบคุมชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย และช่วยรับมือนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

การรับมือชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย ในปี 2566 กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายระบบสาธารณสุขและการท่องเที่ยวองไทย โดยเฉพาะกรณีที่จีนเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นมา โดยมีข้อกำหนดว่า เมื่อใครจะกลับไปยังจีนต้องมีการแสดงผลตรวจ RT-PCR ด้วย  

 

ล่าสุด น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาตรการสาธารณสุขสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติในการเข้าประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป  

 

สำหรับมาตรการสาธารณสุขสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย หรือ Public Health Measures for Foreign Travelers Entering Thailand มีรายละเอียดดังนี้

1.การยกเลิกข้อกำหนดตรวจเอกสารรับวัคซีน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

 

2. การให้ผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่กำหนดให้มีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนจะเดินทางออกจากประเทศไทย จะต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ครอบคลุมการรักษาโควิด19 ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยและบวกเพิ่มอีก 7 วัน 

 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อจะสุ่มตรวจเอกสารรับรองประกันสุขภาพของผู้เดินทางจากต่างประเทศ หากพบว่าไม่มีเอกสารต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าเมือง

 

ส่วนผู้ประกอบภารกิจรวมถึงลูกเรือ นักเรียน อาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพหรือเอกสารแสดงถึงการมีประกันรูปแบบอื่นรับรองแทนได้

 

อย่างไรก็ตามจากข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2566 ประเทศที่มีการกำหนดให้ผู้เดินทางมีผล RT-PCR มีผลลบก่อนจะออกจากประเทศไทย มีดัยกัน 2 ประเทศ คือ จีนแผ่นดินใหญ่ และ อินเดีย

 

3.กรณีผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยและผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่อง ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารประกันสุขภาพ

4.ขอให้สายการบินยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหาร หรือในภาวะฉุกเฉิน

 

5.สำหรับผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด-19 ระหว่างเดินทาง ได้รับการแนะนำให้รับการตรวจโควิด19 เมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย