โรคติดการพนัน โรคอันตรายที่ต้องพบแพทย์รักษา

27 พ.ย. 2565 | 07:18 น.

โรคติดการพนัน มีอยู่จริง โรคอันตราย ที่ต้องพบแพทย์รักษา ทั้งบำบัด หรือ รักษาด้วยยา สังเกตอาการ ก่อนสายเกินไป

สิ่งหนึ่งที่มาคู่กับฟุตบอลโลก นั่นก็คือ การพนันบอล ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย แม้ในต่างประเทศจะสามารถ ทำได้ เช่น ประเทศอังกฤษ ที่มีบริษัทรับพนันบอลได้อย่างถูกกฎหมายก็ตาม  ซึ่งการพนัน อาจทำให้ผู้เล่น รู้สึกตื่นเต้น สนุกสนานได้ แต่หากเกินความพอดี หรือ ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการเล่นพนันของตนเองได้แล้ว ย่อมส่งผลเสียในหลายมิติ

 

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้พฤติกรรมติดการพนันเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง เรียกว่า “พาโธโลจิคอล แกมบลิ้ง” (Pathological Gambling) หรือ โรคติดการพนัน ซึ่งถึงแม้เจ้าตัวรู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปเป็นสิ่งไม่ดี เป็นสิ่งผิด หรือส่งผลร้ายต่อชีวิต เช่น การเงิน การเรียน สุขภาพ หรือสังคม แต่ก็หยุดไม่ได้ จิตใจจดจ่ออยู่กับการพนันตลอดเวลา ไม่อยากทำอย่างอื่น คล้ายการติดสารเสพติดพฤติกรรมกรรมเหล่านี้ ต้องได้รับการบไบัด บางรายที่มีอาการมาก อาจต้องพบแพทย์ และใช้ยาในการรักษา

 

เช็คลิสต์ 20 คำถาม อาการโรคติดการพนัน

 1. เวลางานหรือเวลาเรียนของคุณเสียหายเพราะการพนัน
 2. การเล่นการพนันของคุณเคยทำให้ชีวิตครอบครัวไม่มีความสุข
 3. การเล่นการพนันของคุณเคยทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียง
 4. คุณเคยรู้สึกสำนึกผิดหลังจากเล่นการพนัน
 5. คุณเคยเล่นการพนันเพื่อให้ได้เงินมาใช้หนี้พนันหรือแก้ปัญหาการเงิน
 6. การพนันทำให้ความสามารถต่างๆในตัวคุณมีประสิทธิภาพน้อยลง
 7. หลังจากเสียพนัน คุณรู้สึกว่าต้องกลับมาเล่นอีกครั้งอย่างเร็วที่สุดและต้องเอาคืนของที่เสียไป
 8. หลังจากชนะพนัน คุณมีความต้องการอย่างรุนแรงที่จะเล่นอีกครั้งและเอาชนะให้มากขึ้น
 9. บ่อยครั้งที่คุณเล่นพนันจนกระทั่งเหลือสตางค์สุดท้าย
 10. คุณเคยยืมเงินเพื่อนำมาเป็นทุนในการเล่นพนัน
 1. คุณเคยขายของใดๆ เพื่อนำมาเป็นทุนในการเล่นพนัน
 2. คุณไม่เต็มใจที่จะใช้เงินจะใช้พนันไปใช้ในการจับจ่ายใช้สอยอย่างอื่น
 3. การพนันทำให้คุณไม่ใส่ใจต่อความเป็นอยู่ของตัวคุณเองหรือครอบครัวของคุณ
 4. คุณเคยเล่นการพนันนานกว่าที่คุณวางแผนไว้
 5. คุณเคยเล่นการพนันเพื่อหลีกหนีจากความกังวลหรือปัญหาอื่น
 6. คุณเคยกระทำหรือคิดจะกระทำผิดกฎหมายเพื่อนำเงินไปใช้เป็นทุนในการพนัน
 7. การพนันทำให้คุณนอนหลับยากขึ้น
 8. การโต้เถียงกัน ความผิดหวัง หรือ ความรู้สึกอึดอัด ส่งผลให้คุณเกิดความอยากไปเล่นการพนัน
 9. คุณเคยมีความรู้สึกอยากฉลองเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยการไปเล่นพนันสักสองสามชั่วโมง
 10. คุณเคยทำร้ายตนเองหรือพยายามฆ่าตัวตายอันเป็นผลมาจากการพนันของคุณ

หากมีพฤติกรรมเหล่านี้ถึง 7 ข้อขึ้นไป ถือว่ามีแนวโน้มติดการพนัน

การรักษาโรคติดการพนัน


แพทย์จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยเพื่อให้รับรู้สาเหตุที่ตนเองต้องเข้ารับการรักษา พร้อมกับใช้หลายวิธีบำบัดโรคติดการพนัน

มักใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral therapy) การให้คำปรึกษา (Counseling) หรือการเปลี่ยนแนวคิด (Cognitive Therapy) และอาจให้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อให้การสนับสนุนและให้กำลังใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นการพนัน ร่วมกับการรักษาด้วยยา ซึ่งให้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

 

นอกจากนี้ควรรักษาโรคอื่นที่พบร่วมกับการติดการพนัน เช่น ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และการติดสารเสพติดชนิดอื่น เช่น เหล้า บุหรี่ จะช่วยให้การติดการพนันดีขึ้นได้

 

ทั้งนี้ การรักษาและบำบัดโรคติดการพนันทำได้ทั้งแบบการบำบัดฟื้นฟูในโรงพยาบาล (Inpatient Program) การบำบัดฟื้นฟูนอกโรงพยาบาล (Outpatient Program) สถานบำบัด