svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คมาตรการป้องกันอุบัติภัย วันลอยกระทง 2565 พร้อมแค่ไหน ดูเลย

04 พฤศจิกายน 2565

ปภ. เผย มาตรการป้องกันอุบัติภัยเทศกาลลอยกระทง 2565 ประสานทุกจังหวัดคุมเข้ม จุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ และปล่อยโคมลอย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัย

ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2565 นี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทงทั้งการเข้มงวดการผลิต จัดเก็บ และจำหน่ายพลุ และดอกไม้ไฟ รวมถึงการตรวจตราสถานที่จัดงานลอยกระทง โป๊ะ ท่าเทียบเรือ และเรือโดยสาร ให้มีความปลอดภัย

 

การจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ช่วยชีวิต ทั้งทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงจัดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันที อีกทั้งสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง

 

โดยนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เทศกาลลอยกระทงที่จะมาถึงในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คาดว่า หลายพื้นที่ของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีการจัดงานลอยกระทงตามประเพณีอันดีงามของไทยซึ่งประชาชนนิยมเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ เพื่อลอยกระทงเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ได้รับอันตรายจากอุบัติภัยทางน้ำ

อีกทั้งมักมีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ และปล่อยโคมลอย จึงทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ซึ่ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง

 

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติภัยและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันลอยกระทง โดยการป้องกันอุบัติภัยจากพลุ ดอกไม้ไฟ ให้เข้มงวดการออกใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตให้ผลิต สั่ง นำเข้า และจำหน่ายพลุ ดอกไม้ไฟ รวมถึงตรวจสอบสถานที่เก็บ ผลิต หรือค้าดอกไม้ไฟ การป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ ตรวจสอบสถานที่จัดงานลอยกระทง โป๊ะ ท่าเทียบเรือ และเรือโดยสาร ให้อยู่ในสภาพที่มั่งคงแข็งแรง

รวมถึงการดูแลด้านความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ช่วยชีวิตทั้งทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงจัดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

 

นอกจากนี้ได้บูรณาการจังหวัดสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ ทั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กรมเจ้าท่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัย โดยตรวจสอบความปลอดภัยและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของสถานที่จัดงานลอยกระทงจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในการสัญจรทางน้ำและทางบก

 

คำแนะนำสำหรับประชาชน 

  • ควรเลือกลอยกระทงบริเวณท่าน้ำ หรือโป๊ะเรือที่มั่นคงแข็งแรง
  • ดูแลและเฝ้าระวังเด็กเล็กเป็นพิเศษ ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางน้ำ โดยเฉพาะเด็กจมน้ำและการพลัดตกน้ำ
  • ร่วมกันรักษาความสะอาดในพื้นที่จัดงานลอยกระทงเพื่อลดปัญหาขยะและลดสิ่งกีดขวางทางน้ำ 

 

ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือประสบพบเหตุอัคคีภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป