svasdssvasds

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ปรับโฉม “ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ” กระตุ้นนักท่องเที่ยวเดินทาง

04 พ.ย. 2565 เวลา 8:10 น.

“ไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งส์” เปิด “ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ” ดันสถาปัตยกรรมใหม่ ชูพระปรางค์โดดเด่น เพื่อประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย-ต่างชาติและผู้สัญจรทางเรือ เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ปรับโฉม “ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ” กระตุ้นนักท่องเที่ยวเดินทาง

นายโชติพัฒน์  พีชานนท์  ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เปิดเผยในงานส่งมอบท่าเทียบเรือวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร  ว่า สำหรับวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ เนื่องจากมีบริษัทในเครืออย่าง บริษัทอาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ซึ่งใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษัท คือ พระปรางค์วัดอรุณฯ ตั้งแต่ในช่วงที่เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อ 76 ปีที่แล้ว ทำให้บริษัทได้ให้การสนับสนุนวัดอรุณฯมาโดยตลอด

ทั้งนี้ภายในวัดอรุณฯมีสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่วัดอรุณฯ ดังนั้นบริษัทจึงมีแนวคิดที่จะบำรุงรักษาท่าเทียบเรือดังกล่าว ให้เป็นท่าเทียบเรือที่สวยงาม มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป

 

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ปรับโฉม “ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ” กระตุ้นนักท่องเที่ยวเดินทาง

นางอาทินันท์  พีชานนท์ รองประธานกรรมการบมจ.ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กล่าวว่า ด้านการออกแบบท่าเทียบเรือวัดอรุณฯมีความแตกต่างจากท่าเทียบเรืออื่นๆ โดยดำเนินการออกแบบให้สอดคล้องกับสุนทรียภาพภายในพื้นที่บริเวณวัดที่มีศิลปะที่สวยงาม ทำให้การออกแบบมีความเรียบง่าย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความโดดเด่นของพระปรางค์วัดอรุณฯ

“บริษัทได้ดำเนินการออกแบบท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ โดยคำนึงถึงรูปแบบของศิลปะไทย ซึ่งมีการใช้ลวดลายของดอกพุดตาน เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่นิยมใช้ในสมัยรัชกาลที่ 3 รวมทั้งมุ่งเน้นการใช้งานเพื่อความสะดวกและปลอดภัย”

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ปรับโฉม “ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ” กระตุ้นนักท่องเที่ยวเดินทาง

 

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ปรับโฉม “ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ” กระตุ้นนักท่องเที่ยวเดินทาง

 

ที่ผ่านมาบมจ.ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ สนับสนุนการสร้างท่าเทียบเรือวัดอรุณฯเพื่อประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรทางเรือวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นศาสนสถานที่มีสถาปัตยกรรมล้ำค่าของไทย มีเอกลักษณ์ในการออกแบบ และมีความงดงามจนเป็นที่ล่ำลือและกล่าวขานไปทั่วโลก และยังเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกคนมาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี จนถึงทุกวันนี้

นอกจากนี้ในระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา บริษัทไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจประกันและการเงิน ซึ่งมีดวามผูกพันกับพระอารามแห่งนี้ได้บำเพ็ญกุศลและมีส่วนร่วมบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานของวัดอรุณราชวราราม ในหลายส่วนจนแล้วเสร็จ อาทิ การบูรณะพระอุโบสถในปี 2560 รวมถึงการจัดทำชุดหนังสือ "อัศจรรย์วัดอรุณฯ" เพื่อเป็นสื่อสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปสถาปัตยกรรมภายในวัด

 

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ปรับโฉม “ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ” กระตุ้นนักท่องเที่ยวเดินทาง

 

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ปรับโฉม “ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ” กระตุ้นนักท่องเที่ยวเดินทาง

 

นางอาทินันท์  กล่าวว่า  บริษัทฯ ได้มอบรายได้จากการจำหน่ายหนังสือถวายเข้ากองทุนเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ และสนับสนุนเงินบริจาคเพิ่มเติมเข้ากองทุนดังกล่าวเป็นประจำทุกปีและในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เล็งเห็นความสำคัญในความปลอดภัยและความสะดวกของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมถึงประชาชนผู้สัญจรทางเรือ เพื่อมาเยี่ยมชมวัดอรุณราชวราราม

สำหรับการสนับสนุนการสร้างท่าเทียบเรือวัดอรุณราชวรารามเพื่อเป็นสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์ให้แก่ทางวัดและประชาชนในครั้งนี้ มีกระบวนการออกแบบ การทำงานที่ละเอียดรอบคอบ และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้คำนึงถึงสุนทรียภาพและบริบทแวดล้อม ที่สามารถส่งเสริมทัศนียภาพบริเวณริมน้ำให้เหมาะสม สวยงาม ส่งเสริมให้พระปรางค์มีความโดดเด่นเป็นที่ประทับใจต่อผู้สัญจรและมาเยี่ยมเยือนวัดอรุณฯ

 

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ปรับโฉม “ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ” กระตุ้นนักท่องเที่ยวเดินทาง

 

ส่วนการใช้สีได้เลือกให้เชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ของพระอินทร์ผู้เป็นหลักของเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยองค์ปรางค์วัดอรุณฯ รวมไปถึงราวกันตก ได้ใช้แบบอย่างลวดลายดอกพุดตาน ศิลปกรรมที่เป็นประเพณีนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 และเป็นลวดลายหลักที่ใช้ประกอบงานประณีตศิลป์ในพระอารามแห่งนี้

 

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ปรับโฉม “ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ” กระตุ้นนักท่องเที่ยวเดินทาง

 

นอกจากนี้บมจ.ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ ที่จะมีส่วนในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นอกจากการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานของวัดอรุณราชวรารามแล้วนั้น การสร้างท่าเทียบเรือแห่งนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางทางเรือ แต่ยังเป็นพื้นที่เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยที่จัดขึ้นภายในวัด อาทิ ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีลอยกระทง ซึ่งไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานดังกล่าวมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตามในปีนี้ บริษัทฯ มีความยินดีที่การเปิดท่าเทียบเรือแห่งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่องาน Bangkok River Festival ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 5-8 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัดอรุณราชวรารามเป็นหนึ่งใน 10 สถานที่ริมแม่น้ำที่เข้าร่วมโครงการ

 

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ปรับโฉม “ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ” กระตุ้นนักท่องเที่ยวเดินทาง

 

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด