svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สภาพอากาศวันนี้ 23 ต.ค. ไทยตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้า ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง

22 ตุลาคม 2565

สภาพอากาศวันนี้ 23 ต.ค. 65 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และยังมีฝนฟ้าคะนองเบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง

สภาพอากาศวันนี้ (23 ต.ค. 65)  กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานพยากรณ์อากาศ  ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับยังคงมีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง 

 

ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย 
 

ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วย

 

สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วย

สภาพอากาศวันนี้ 23 ต.ค. ไทยตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้า ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง

 

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 05:00 น. วันนี้ ถึง 05:00 น. วันพรุ่งนี้

 

ภาคเหนือ

 • อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 

ภาคกลาง

 • มีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออก

 • มีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

 

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

 

กรุงเทพและปริมณฑล

 • มีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่
 • อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 

สภาพอากาศวันนี้ 23 ต.ค. ไทยตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้า ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง

 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา