โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 77 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 70 ราย

03 ต.ค. 2564 เวลา 6:20 น. 112

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,828 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 77 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 70 ราย คิดเป็น 91%

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,828 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,940 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 770 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 104 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 14 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 77 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 77 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 70 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,637,432 ราย รักษาตัวอยู่ 112,251 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,508,167 ราย เพิ่มขึ้น 11,894 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 16,920 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 3 ตุลาคม 2564 จำนวน 77 ราย แยกเป็น เป็นชาย 42 ราย หญิง 35 ราย ค่ากลางอายุ 72 ปี(35-104 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 20 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 70 ราย คิดเป็น 91% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 62 ราย คิดเป็น 81%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 8 ราย คิดเป็น 10%  

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (30) 
 • เบาหวาน (24) 
 • ไขมันในเลือดสูง (16)
 • อ้วน (15)
 • โรคไต (10) 
 • ติดเตียง (2)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 76 : คนรู้จัก 39 ราย  ,ครอบครัว 3 ราย, อาศัยในพื้นที่ระบาด 34 ราย อาชีพเสี่ยง 0 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง