บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา 12 เดือน ดูวิธีใช้สิทธิ ที่นี่

03 ต.ค. 2564 เวลา 4:00 น. 34.3k

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา 12 เดือน ดูเงื่อนไข ช่องทางลงทะเบียน วิธีใช้สิทธิ สรุปให้ครบทั้งการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค ที่นี่

เกาะติด"มาตรการเยียวยา" กรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 21 ก.ย.64 มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา/ค่าไฟฟ้า ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือน

ในส่วนของมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา มีเงื่อนไข ดังนี้

  • หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง
  • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
  • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

วิธีใช้สิทธิลดค่าน้ำประปา

การประปานครหลวง(กปน.)

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิกับกปน.ไว้แล้ว สามารถใช้สิทธิต่อเนื่องได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ 

กรณี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นลูกค้า กปน และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว และลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ที่ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist/ หรือ คลิกที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา 12 เดือน ดูวิธีใช้สิทธิ ที่นี่

 

นอกจากนี้ ยังสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ มาติดต่อลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)

2.ใบแจ้งค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือ ใบแจ้งค่าน้ำเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (การใช้น้ำเดือนกันยายน 2564 - สิงหาคม 2565 รวม 12 เดือน)

3.สนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

- กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง

- หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท และต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มทั้งจำนวนด้วยตนเอง

4.สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

5. ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามยอดชำระจริงในเดือนถัดไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา 12 เดือน ดูวิธีใช้สิทธิ ที่นี่

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางอื่น ๆ อาทิ Facebook Twitter Line Official : @MWAthailand

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนกับ กปภ.แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก

สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กปภ. ได้ที่ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/ หรือคลิกที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา 12 เดือน ดูวิธีใช้สิทธิ ที่นี่

หรือที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งแสดงบัตรฯ ซึ่งใช้สิทธิได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2564 - เดือนตุลาคม 2565) รวมเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ลงทะเบียน

สำหรับผู้มีบัตรฯ ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถชำระค่าน้ำประปาได้ที่สำนักงาน กปภ.สาขา และตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาของ กปภ. ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางการชำระค่าน้ำประปาในระบบออนไลน์ได้ตามปกติ หลังจากนั้น กรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม(กองทุนประชารัฐฯ) มาจ่ายคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้แก่ผู้มีบัตรฯต่อไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา 12 เดือน ดูวิธีใช้สิทธิ ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662 หรือ สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3512
 

ที่มา : การประปานครหลวง กปน.  , การประปาส่วนภูมิภาค

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง