เฮ! จองฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ฟรี ฉะเชิงเทรา ประชากรแฝงมีสิทธิ์ด้วย เช็คเลย

01 ตุลาคม 2564

เช็คที่นี่ จองฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ฟรี ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 คน เทศบาลตำบลบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา ให้สิทธิ์ประชากรแฝง เปิดให้ลงทะเบียนถึง 12 ต.ค.นี้

1 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงจำนวน 1,000 คน โดยท่านที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • มีทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางสมัคร หรือ ประชากรแฝงที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางสมัคร
  • เป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน

 

หลักฐานการลงทะเบียน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์

  • สำหรับ ประชากรแฝงที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางสมัคร ให้ระบุบ้านเลขที่ และหมู่ที่ท่านพักอาศัย ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน พร้อมให้เจ้าของที่พัก หรือ กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน รับรองข้อมูลการพักอาศัยของท่าน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

โดยท่านสามารถมาลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ - วันที่ 12 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 1000 คน

เปิดลงทะเบียนได้ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลบางสมัคร เท่านั้น

มีกำหนดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564