svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อัพเดท "ถนนถูกน้ำท่วม " 20 จังหวัด สัญจรไม่ได้นับ 70 เส้นทาง

30 กันยายน 2564

สรุปสถานการณ์น้ำท่วม 20 จังหวัด คมนาคม รายงานเส้นทาง - ถนน ได้รับผลกระทบ 186 แห่ง สัญจรไม่ได้ 71 เส้นทาง ขณะรถไฟหยุดเดินรถ 8 ขบวน ส่วน บขส.ปรับเส้นทาง เช็กรายละเอียดที่นี่

30 กันยายน 2564 - กระทรวงคมนาคม สรุปรายงานอุทกภัย -น้ำท่วม ในเส้นทางคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมี รายละเอียดดังนี้

 

1. มีโครงข่ายคมนาคมได้รับผลกระทบ รวม 140 เส้นทาง จำนวน 186 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 115 แห่ง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 71 แห่ง แบ่งเป็นทางถนน 67 แห่ง และทางราง 4 แห่ง

 

2. ถนนทางหลวงและทางหลวงชนบท ได้รับผลกระทบ รวม 136 เส้นทาง จำนวน 179 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 114 แห่ง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 65 แห่ง 

 

3. มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ทั้งหมด 20 จังหวัด โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) จังหวัดนครสวรรค์ 2) จังหวัดลพบุรี 3) จังหวัดชัยภูมิ 4) จังหวัดสุโขทัย และ 5) จังหวัดนครราชสีมา

 

4. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) หยุดเดินรถเส้นทางกรุงเทพฯ - หนองคาย ปลายทาง ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย จำนวน 8 ขบวน และมีเส้นทางเดินรถที่ได้รับผลกระทบ 4 แห่ง ได้แก่ 

1) สถานีห้วยยายจิ๋ว - บำเหน็จณรงค์ หลัก กม.ที่ 277/7 - 278/1 
2) สถานีบำเหน็จณรงค์ - จตุรัส หลัก กม.ที่ 296/5 - 297/7 
3) ระหว่างสถานีโนนสูง - บ้านดงพลอง หลัก กม.ที่ 296/12 - 297/1 
4) ระหว่างสถานีบ้านเหลื่อม - หนองพวก หลัก กม.ที่ 352/13-14 

5. บริษัท ขนส่ง จำกัด ปรับเส้นทางรถโดยสารอุตรดิตถ์ สาย 100 มาใช้เส้นทาง นครสวรรค์ - พิษณุโลก - บ้านกงไกรลาศ - สุโขทัย และปรับเส้นทางรถโดยสารที่วิ่งผ่าน ทล.11 กม.ที่ 68+750 ระหว่างสี่แยกตากฟ้า - สี่แยกไดตาล จังหวัดนครสวรรค์ มาใช้เส้นทาง ทล. 117 จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งงดใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัยชั่วคราว โดยเปลี่ยนจุดรับ - ส่งผู้โดยสาร เป็นบริเวณหน้าปั๊ม ปตท. ใกล้แยกบางแก้ว 

 

6. กรมเจ้าท่า จัดชุดถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

 

7. กรมทางหลวงชนบท จัดรถรับ - ส่ง และมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และเร่งติดตั้งสะพานเบลีย์ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและยะลา  

 

นอกจากนี้ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ได้ติดตั้งป้าย/อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจรในพื้นที่เกิดประสบเหตุอุทกภัย ในส่วนของท่าเรือและท่าอากาศยาน ยังไม่มีรายงานการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

 

กระทรวงคมนาคมยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางการเดินทางให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

โดยสามารถสอบถามเส้นทาง ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่ 

  • ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
  • สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586  
  • สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
  • สายด่วนบริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
  • สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
  • สายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199