svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

RS ปลื้มธุรกิจทวงถามหนี้รุ่ง จ่อเข็น “เชฎฐ์ เอเชีย” เข้าตลาดหุ้นปี 65

29 กันยายน 2564

อาร์เอส เผยธุรกิจติดตามหนี้ “เชฎฐ์ เอเชีย” โตก้าวกระโดด คาดสิ้นปีกวาดรายได้ 800 ล้าน พร้อมเดินหน้าเข้าตลาดหุ้น ปี 2565

หลังจากที่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป เข้าร่วมลงทุนกลุ่มบริษัทเชฎฐ์ ติดตามและบริหารหนี้ NPL ในสัดส่วน 35% มูลค่า 920 ล้านบาท ในปีนี้ กลุ่มบริษัทเชฎฐ์ ยังได้รับวงเงินสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งรวมกว่า 2,600 ล้านบาท เพื่อใช้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สร้างโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด

 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทเชฎฐ์ เป็นหนึ่งในผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจติดตามและบริหารหนี้ NPL ที่มีจุดแข็งและศักยภาพในการเติบโตสูง และการได้รับแรงสนับสนุนจากอาร์เอส และสถาบันการเงินหลายแห่ง ยิ่งเป็นตัวเร่งให้กลุ่มบริษัทเชฎฐ์ พร้อมที่จะก้าวไปเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจนี้อย่างเต็มตัว

 

สำหรับธุรกิจของกลุ่มบริษัทเชฎฐ์นั้น มีศักยภาพการเติบโตที่สูงจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในตลาด B2B และ B2C สำหรับตลาด B2B ก็มีโอกาสจากหนี้เสีย NPL ของสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งมีนโยบายขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในปริมาณที่สูง จึงเป็นโอกาสของกลุ่มบริษัทเชฎฐ์ในการเข้าประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพื่อทำมาบริหารจัดการต่อ

RS ปลื้มธุรกิจทวงถามหนี้รุ่ง จ่อเข็น “เชฎฐ์ เอเชีย” เข้าตลาดหุ้นปี 65

และจากบริการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งมีความต้องการจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจบริการติดตามทวงถามหนี้เติบโต ในขณะที่ตลาด B2C นั้น ผู้บริโภคมีความต้องการแหล่งเงินเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและใช้จ่ายในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ รวมถึงเพื่อจัดการปัญหาหนี้สินในครัวเรือน

 

โดย 6 เดือนที่ผ่านมากลุ่มบริษัทเชฎฐ์ สร้างรายได้กว่า 400 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ ณ ตอนที่ อาร์เอส กรุ๊ป ทำแผนก่อนเข้าลงทุน และคาดว่ากลุ่มบริษัทเชฎฐ์ จะสามารถสร้างสถิติรายได้ถึง 800 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2564 และกำลังวางแผน synergy ต่อยอดทางธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ของทั้งสองบริษัทร่วมกัน

 

ด้านนายประชา ชัยสุวรรณ ประธานกลุ่มบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่บริษัทเน้นวางรากฐานองค์กรให้เติบโตในระยะยาว มีพัฒนาการในทุกด้านและเห็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งนอกจากการดำเนินธุรกิจติดตามทวงถามแล้ว กลุ่มบริษัทยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาหนี้ ให้ความรู้คู่วินัยในการบริหารหนี้

RS ปลื้มธุรกิจทวงถามหนี้รุ่ง จ่อเข็น “เชฎฐ์ เอเชีย” เข้าตลาดหุ้นปี 65

เพื่อให้ลูกหนี้กลับคืนสู่สถานะที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินได้ จึงทำให้กลุ่มบริษัทเชฎฐ์ยังคงมีฐานลูกค้าในทุกด้านเพิ่มยิ่งขึ้น เสริมความพร้อมทางด้านการเงินจากพาร์ทเนอร์ และสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด จึงทำให้เชื่อมั่นว่าจะเห็นการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และส่วนธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านแก้ไขปัญหาหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้สำหรับลูกค้ามีปัญหาหนี้เสียที่ยังโตต่อเนื่อง ในขณะที่ธุรกิจติดตามหนี้ก็ยังสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้ดีอย่างเสมอมา และด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ อาร์เอส กรุ๊ป ที่ได้สนับสนุนแผนการระดมทุน จำนวน 920 ล้านบาทนั้น

 

ส่งผลให้บริษัทได้รับการสนับสนุนจากจากสถาบันการเงินต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม เสริมทัพให้กลุ่มบริษัทเชฎฐ์แข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพในอุตสาหกรรมนี้ สะท้อนโอกาสในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจค่อนข้างมาก ในปัจจุบันจึงมีหนี้ภายใต้การบริหารกว่า 23,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตไม่ต่ำกว่า 25% จากปลายปี 2563

 

นอกจากนี้ หลังจากที่ทางบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีนี้ กลุ่มบริษัทเชฎฐ์ กำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมทางด้านต่างๆ ภายในองค์กร สำหรับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และยังอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสาร Filing เพื่อยื่นต่อสำนักงานกลต. ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2565 โดยมีกำหนดการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาส 4 ปี 2565