เช็คพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง-น้ำท่วมขัง 29 ก.ย.64

29 กันยายน 2564

ปภ.รายงานสถานการณ์ พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ประจำวันที่ 29 ก.ย.64 ส่วนอัพเดทอิทธิพล"พายุเตี้ยนหมู่" 23-29 ก.ย.64 เกิดอุทกภัยใน 30 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 13 จังหวัด

29 ก.ย.64 เวลา 09.20 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)  รายงานสถานการณ์ ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 29 กันยายน 2564

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ภาคเหนือ จ.สุโขทัย (อ.เมืองฯ ศรีสำโรง คีรีมาศ) กำแพงเพชร (อ.ปางศิลาทอง) พิจิตร (อ.บึงนาราง โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล สามง่าม) พิษณุโลก (อ.วังทอง บางระกำ) เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ วิเชียรบุรี หนองไผ่ ศรีเทพ บึงสามพัน) นครสวรรค์ (อ.ลาดยาว ท่าตะโก) และอุทัยธานี (อ.เมืองฯ ทัพทัน ลานสัก สว่างอารมณ์)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา (อ.เมืองฯ ด่านขุนทด สูงเนิน โนนสูง พิมาย โนนไทย คง พระทองคำ จักราช) ชัยภูมิ (อ.จัตุรัส หนองบัวระเหว เมืองฯ เนินสง่า บ้านเขว้า ภูเขียว บำเหน็จณรงค์ เกษตรสมบูรณ์ คอนสาร หนองบัวแดง บ้านแท่น คอนสวรรค์) ขอนแก่น (อ.โคกโพธิ์ไชย มัญจาคีรี แวงน้อย ชุมแพ) ร้อยเอ็ด (อ.เสลภูมิ) ศรีสะเกษ (อ.ห้วยทับทัน กันทรารมย์) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินชําราบ)

ภาคกลาง จ.ชัยนาท (อ.มโนรมย์ วัดสิงห์ เนินขาม หันคา) พระนครศรีอยุธยา (อ.เสนา ผักไห่ บางบาล พระนครศรีอยุธยา) ลพบุรี (อ.ชัยบาดาล โคกสําโรง บ้านหมี่ เมืองฯ พัฒนานิคม) สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี ค่ายบางระจัน) อ่างทอง (อ.เมืองฯ วิเศษชัยชาญ ป่าโมก ไชโย) สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า สองพี่น้อง) และปราจีนบุรี (อ.กบินทร์บุรี)

พื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย บุรีรัมย์ สุรินทร์

ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี นครนายก ชลบุรี ตราด ระยอง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ริมลำน้ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง

29 ก.ย.64 เวลา 09.00 น. ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ ในช่วงวันที่ 23 - 29 ก.ย. 64 เกิดอุทกภัยใน 30 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี

นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม รวม 172 อำเภอ 805 ตำบล 4,715 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 197,795 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 7 ราย สูญหาย 1 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 13 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 17 จังหวัด