“หอการค้าฯ”มอบเงินช่วยน้ำท่วม คาดสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจหมื่นล้าน

28 ก.ย. 2564 | 08:08 น.

หอการค้าไทยห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผ่าน 10 หอการค้าจังหวัด  คาดการณ์ความมเสียหายครังนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ5,000-10,0000ล้านบาท

นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยห่วงใยในสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เนื่องจากกระทบกับเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก ในเบื้องต้น

“หอการค้าฯ”มอบเงินช่วยน้ำท่วม  คาดสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจหมื่นล้าน

ได้มีการส่งมอบเงินในนามมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ผ่านไปยังหอการค้าจังหวัด 10 จังหวัด ได้แก่ หอการค้าจังหวัดตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ ชัยนาท และลพบุรี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 800,000 บาท โดยมีประธานหอการค้าจังหวัดต่าง ๆ ร่วมรับมอบผ่านระบบ VDO Conference

“หอการค้าฯ”มอบเงินช่วยน้ำท่วม  คาดสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจหมื่นล้าน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจและให้หอการค้าแต่ละจังหวัดนำไปบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคในเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามความเหมาะสมต่อไป โดยหอการค้าไทยประเมินว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนี้ จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 5,000-10,0000 ล้านบาท ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะดีขึ้นในช่วงปลายปี

“หอการค้าฯ”มอบเงินช่วยน้ำท่วม  คาดสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจหมื่นล้าน

จากการสอบถามหอการค้าจังหวัดต่าง ๆ พบว่า สถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ค่อนข้างรุนแรง หลายจังหวัดเกิดน้ำท่วมทุกอำเภอ และอาจขยายพื้นที่ไปมากกว่านี้ ซึ่งคาดว่ามวลน้ำจะเคลื่อนตัวลงมาเรื่อย ๆ และอาจส่งผลกระทบเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าระวังและติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วย ซึ่งหอการค้าจังหวัดก็ได้ทำงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด