โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “พล.อ.ธรรมนูญ วิถี“ เป็นข้าราชการในพระองค์

27 ก.ย. 2564 เวลา 14:34 น. 1.5k

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก” เป็นข้าราชการในพระองค์

วันที่ 27 กันยายน 2564  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอก ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก มารับราชการ

เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารในตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลเอก)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2563 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง