“ดีอีเอส”เร่งช่วยเหลือประชาชน ถูกโกงออนไลน์ ย้ำเจอฟันไม่เลี้ยง

24 ก.ย. 2564 | 11:27 น.

“ชัยวุฒิ”เร่งเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกฉ้อโกงออนไลน์หลังนายกกำชับ พร้อมลุยเปิดศูนย์ดิจิตอลชุมชน ทั่วประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจภาคครัวเรือน ขณะที่ 8 เดือน ยอดร้องเรียนปัญหาออนไลน์ผ่าน 1212 กว่า28,000ครั้ง

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม(ดีอีเอส) เปิดเผยว่าหลังจากที่วิถีการใช้ชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยน โดยหันมาใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมีการทำธุรกรรมต่างๆผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านแอปพิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มต่างๆ หรือแม้แต่การทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีช่องโหว่งให้กลุ่มมิฉาชีพใช้ช่องทางดังกล่าวหลอกลวงผู้บริโภคซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งและนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“ดีอีเอส”เร่งช่วยเหลือประชาชน  ถูกโกงออนไลน์ ย้ำเจอฟันไม่เลี้ยง

ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวกระทรวงเองไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งหามาตรการและแนวทางป้องกัน เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน ที่เดือดร้อนจากการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงออนไลน์พร้อมๆกับ การส่งเสริมเปิดศูนย์ดิจิตอลชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ดิจิตอลเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น

โดยล่าสุดได้ลงลงพื้นที่จ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิตอลชุมชนองค์การบริหารจังหวัดเชียงราย หลังจากที่มีการตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นมาเพื่อ เป็นการให้ความรู้เเละสร้างความเข้าใจเรื่องการนำเทคโนโลยี ไปใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจชุมชน ประกอบกับเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ที่เกิดจากการทำธุรกรรมหรือการฉ้อโกงออนไลน์ โดย ประชาชน สามารถร้องเรียนได้ที่ หมายเลข1212  ซึ่งเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ข้อมูลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์1212 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(สพธอ.)หรือเอ็ตด้า  รายงานตัวเลขผู้บริโภคที่แจ้งเรื่องร้องเรียนในช่วง8เดือน(มกราคม-สิงหาคม) พบว่ามียอดร้องเรียนมากว่า28,000ครั้ง โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการซื้อขายของทางออนไลน์ถึง62.59%  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า หรือสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง  และสินค้าที่ได้รับไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น รองลงมาคือปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ถึง27.06%