svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับหญิงตั้งครรภ์ร่วมวิจัยวัคซีนซิโนฟาร์ม 400 คน

24 กันยายน 2564

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับหญิงตั้งครรภ์ร่วมโครงการวิจัยวัคซีนซิโนฟาร์ม 400 คน ผู้ร่วมโครงการจะได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส เพื่อติดตามข้อมูลหลังฉีดวัคซีนและหลังคลอดบุตร

วันนี้(วันที่ 24 ก.ย. 2564) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าร่วมโครงการวิจัยระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการเข้ารับวัคซีน BBIBP-CorV (ซิโนฟาร์ม) ในสตรีตั้งครรภ์ไทย

 

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ วัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 400 คน
 • ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน
 • ตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับหญิงตั้งครรภ์ร่วมวิจัยวัคซีนซิโนฟาร์ม 400 คน

 

เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร

 

 • สตรีตั้งครรภ์เดี่ยว - อายุมากกว่า 18 ปี
 • อายุครรภ์ ณ วันที่รับวัคซีนเข็มแรก มากกว่า/เท่ากับ 12 สัปดาห์
 • ไม่มีไข้ หรือประวัติไข้ หรืออาการเจ็บป่วยในช่วง 14 วันก่อนเข้ารับวัคซีน
 • ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
 • ไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิด-19
 • ให้ความร่วมมือในการติดตามข้อมูลภายหลังการฉีดวัคซีน หลังคลอด และติดตามทารกแรกคลอดจากการสอบถามทางโทรศัพท์/SMS ได้

อาสาสมัครแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยมีกำหนดการเข้าร่วมโครงการ คือ

 

 • กลุ่มที่ 1 (รับ 100 ท่าน)

- ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยรับวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564

- ติดตามอาการข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีน ผลลัพธ์การคลอด และอาการทารกหลังคลอดที่ระยะเวลา 90 วัน

 

 • กลุ่มที่ 2 (รับ 300 ท่าน)

- ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยรับวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 6-15 ตุลาคม 2564 และติดตามอาการเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1

- เจาะเลือดตรวจระดับภูมิคุ้มกัน

- ตรวจอัลตราซาวด์เพื่อประเมินทารกในครรภ์ก่อนเข้ารับวัคซีนเข็มแรก และหลังรับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ระยะเวลา 1 เดือน

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมคลิ๊กที่นี่  โครงการนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามรหัสการอนุมัติโครงการ EC No. 124/2564 อนุมัติวันที่ 30 สิงหาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่