ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเว็บให้ลงทะเบียนขอรับยา“ฟาวิพิราเวียร์”

22 ก.ย. 2564 | 12:12 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียนขอรับยา “ฟาวิพิราเวียร์”สำหรับสถานพยาบาล-องค์กร-นิติบุคคล เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยโควิด ตรวจสอบขั้นตอน เงื่อนไขทั้งหมดที่นี่

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศว่า ได้จัดทำเว็บไซต์การขอรับยา“ฟาวิพิราเวียร์”ผ่าน https://favipiravir.cra.ac.th สำหรับสถานพยาบาลและองค์กร,นิติบุคคลเพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับยา“ฟาวิพิราเวียร์” ทั้งแบบยาเม็ดและแบบยาน้ำเชื่อมสำหรับเด็กเล็กและผู้ป่วยกลืนลำบาก

 

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้

  • เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อขอรับยาฟาวิพิราเวียร์ (คลิกที่นี่)
  • เลือกเมนู “ลงทะเบียนขอรับยาฟาวิพิราเวียร์"

การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการขอรับยาฟาวิพิราเวียร์ 

  • หนังสือขอรับยา (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือได้ในเว็บไซต์ลงทะเบียน)

 

  • เอกสารเพิ่มเติม กรณีรับยาเองที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

- สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสานงาน
- สำเนาบัตรประชาชนผู้บริหารสูงสุด
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้บริหารสูงสุด

 

สำหรับสถานพยาบาลและองค์กร,นิติบุคคล ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการขอรับยาได้ที่ https://favipiravir.cra.ac.th เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะการขอรับยา”
 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเว็บให้ลงทะเบียนขอรับยา“ฟาวิพิราเวียร์”