โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด อันดับหนึ่ง กทม. 2,239 ราย

24 ก.ย. 2564 | 06:15 น.

ข่าวโควิดวันนี้ เช็กรายชื่อจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก อันดับหนึ่ง กทม. 2,239 ราย มี 8 จังหวัดพบติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,697 ราย ประกอบด้วย

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 11,313 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 1,203 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 170 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 11 ราย
  • เสียชีวิตเพิ่ม 132 ราย

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด อันดับหนึ่ง กทม. 2,239 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,537,310 ราย รักษาตัวอยู่ 127,392 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,393,902 ราย เพิ่มขึ้น 13,540 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 15,922 ราย

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 2,239 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 355,973 ราย

3.ชลบุรี 897 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 83,040 ราย

3.สมุทรปราการ 758 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 105,230 ราย

4.ยะลา 675 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 19,819 ราย

5.ระยอง 556 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 28,834 ราย

6.สงขลา 555 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 27,263 ราย

7.นราธิวาส 439 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 21,298 ราย

8.ราชบุรี 365 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 28,090 ราย

9.ตาก 294 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 14,093 ราย

10.นครราชสีมา 270 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 23,763 ราย