โควิดวันนี้ พบมี 9 จังหวัดสีเขียวติดเชื้อใหม่ไม่เกิน 10 ราย 1 จังหวัดสีขาว

22 ก.ย. 2564 เวลา 6:55 น. 357

ข่าวโควิดวันนี้ พบติดเชื้อรายใหม่ 11,252 ราย อันดับหนึ่ง กทม.2,455 ราย พบมี 27 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 100 ราย จังหวัดสีเขียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยกว่า 10 รายมี 9 จังหวัด ขณะที่นครพนมเป็นจังหวัดสีขาวเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,252 ราย ประกอบด้วย

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,816 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 1,391 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 28 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 17 ราย
  • เสียชีวิตเพิ่ม 141 ราย

โควิดวันนี้ พบมี 9 จังหวัดสีเขียวติดเชื้อใหม่ไม่เกิน 10 ราย 1 จังหวัดสีขาว สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,511,357 ราย รักษาตัวอยู่ 129,071 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,366,533 ราย เพิ่มขึ้น 13,695 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 15,659 ราย

พบมี 9 จังหวัดสีเขียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เกิน 10 ราย

โควิดวันนี้ พบมี 9 จังหวัดสีเขียวติดเชื้อใหม่ไม่เกิน 10 ราย 1 จังหวัดสีขาว

จากแผนที่แสดงจังหวัดการพบผู้ติดเชื้อรายวัน วันที่ 22 ก.ย.64 พบมี 76 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ แยกเป็น มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ราย 27 จังหวัด  มีผู้ติดเชื้อ 51-100 ราย 14 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อ 11-50 ราย 26 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อ 1-10 ราย มี  9 จังหวัด และมี 1 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อ 0 ราย คือ จังหวัดนครพนม

โควิดวันนี้ พบมี 9 จังหวัดสีเขียวติดเชื้อใหม่ไม่เกิน 10 ราย 1 จังหวัดสีขาว โควิดวันนี้ พบมี 9 จังหวัดสีเขียวติดเชื้อใหม่ไม่เกิน 10 ราย 1 จังหวัดสีขาว โควิดวันนี้ พบมี 9 จังหวัดสีเขียวติดเชื้อใหม่ไม่เกิน 10 ราย 1 จังหวัดสีขาว โควิดวันนี้ พบมี 9 จังหวัดสีเขียวติดเชื้อใหม่ไม่เกิน 10 ราย 1 จังหวัดสีขาว

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 2,455 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 351,278 ราย

2.สมุทรปราการ 910 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 103,481 ราย

3.ชลบุรี 715 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 81,400 ราย

4.ราชบุรี 455 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 27,402 ราย

5.สงขลา 453 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 26,320 ราย

6.ระยอง 423 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 27,729 ราย

7.นราธิวาส 357 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 20,456 ราย

8.ปราจีนบุรี 271 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 14,012 ราย

9.นครราชสีมา 263 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 23,272 ราย

10.ปัตตานี 257 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 19,307 ราย

โควิดวันนี้ พบมี 9 จังหวัดสีเขียวติดเชื้อใหม่ไม่เกิน 10 ราย 1 จังหวัดสีขาว

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง