"บางกอกแอร์เวย์ส"กลับมาเปิดบินกรุงเทพฯ-ตราด เริ่ม 1 ต.ค.นี้

22 ก.ย. 2564 เวลา 3:36 น. 164

บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ตราด (ไป-กลับ)ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ส่งผลให้สายการบินเปิดให้บริการเที่ยวบินได้แล้วรวม 8 เส้นทางบิน

วันนี้ ( 22 กันยายน 2564)  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งการกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบิน เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป   

 

เที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ - ตราด จะให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พุธ และศุกร์) ด้วยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 เที่ยวบินที่ PG305 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.40 น. ถึงสนามบินตราด เวลา 12.40 น. และเที่ยวบินที่ PG306 ออกจากสนามบินตราด เวลา 13.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 14.10 น. 

 

"บางกอกแอร์เวย์ส"กลับมาเปิดบินกรุงเทพฯ-ตราด เริ่ม 1 ต.ค.นี้

 

ทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการทั้งสิ้น 8 เส้นทางบิน ดังนี้  

  • เส้นทางกรุงเทพฯ - สมุย (ไป-กลับ) : ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน  และเที่ยวบินพิเศษเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ วันละ 2 เที่ยวบิน  
  •  เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ) : ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน  
  • เส้นทางกรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ไป-กลับ) : ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน  
  • เส้นทางกรุงเทพฯ - ลำปาง (ไป-กลับ) : ให้บริการสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และอาทิตย์)   
  • เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) : ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พุธ และศุกร์)
  • เส้นทางสมุย - ภูเก็ต (ไป-กลับ) : ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน 
  • เส้นทางสมุย - สิงคโปร์ (ไป-กลับ) : ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พฤหัสบดี และอาทิตย์) 
  • เส้นทางกรุงเทพฯ - ตราด (ไป-กลับ) : ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พุธ และศุกร์)  *เริ่ม 1 ตุลาคม 2564  

ตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์บางกอกแอร์เวย์ส (คลิ๊ก)  

 

สายการบินฯ แนะนำผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข และตรวจสอบประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดต่างๆ ของจังหวัดหรือเมืองปลายทางที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกก่อนเดินทางทุกครั้ง จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด (คลิ๊ก)

 

ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เว็บไซต์ทอท.(คลิ๊ก) 

 

กรมท่าอากาศยาน เฟซบุ๊ก กรมท่าอากาศยาน (คลิ๊ก) 

 

ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินฯ ได้ทางช่องทางดังนี้ 

 

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. 

PG Live Chat:  https://bit.ly/PGLiveChatTH 

อีเมล: [email protected] 

 

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด 

แท็กที่เกี่ยวข้อง