กพท.แจงการบินไทยจะขายเครื่องบินได้ต้องได้รับอนุมัติจาก"ศักดิ์สยาม"ก่อน

21 ก.ย. 2564 เวลา 14:05 น. 220

กพท.แจงการบินไทยจะขายเครื่องบินได้ต้องได้รับอนุญาตจาก"ศักดิ์สยาม"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก่อนจึงจะสามารถโอน (ขาย) อากาศยานได้ ยันขณะนี้ยังไม่ได้รับการขออนุญาตเข้ามาแต่อย่างใด

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)หรือ CAAT ออกแถลงข่าวกรณีการขอแจ้งโอน (จำหน่าย) เครื่องบินของการบินไทยโดยระบุว่าสืบเนื่องจากกรณีปรากฏข่าวเกี่ยวกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่าได้ประกาศขายเครื่องบินแบบแอร์บัส A330-300 เพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ลำเป็นรอบที่ 2 ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท จากที่เคยประกาศขายรอบแรกไปแล้วทั้งสิ้นรวม 34 ลำ

การดำเนินการในเรื่องนี้ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ต้องยื่นคำขอต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เพื่อพิจารณาในเบื้องต้นก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาอนุญาตให้บริษัทฯ โอนเครื่องบิน

 

ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการบินพลเรือนของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องไม่โอน จำนำ ให้เช่า หรือให้ยืมอากาศยาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี

โดยในการอนุญาตรัฐมนตรีจะพิจารณาว่าการโอน (ขาย) อากาศยานนั้นสอดคล้องกับแผนธุรกิจที่สายการบินเสนอไว้หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสายการบินจะมีเครื่องบินเพียงพอต่อการให้บริการต่อสาธารณะหรือไม่

 

อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ CAAT ยังไม่ได้รับคำขออนุญาตโอนอากาศยานจากบริษัทฯ ซึ่งเมื่อได้ยื่นคำขอแล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก่อนจึงสามารถโอน (ขาย) อากาศยานได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง