svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนก.ย.2564 เหลือสิทธิอะไรบ้าง เช็คด่วน

19 กันยายน 2564

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนกันยายน 2564 ดูชัดๆ กรมบัญชีกลาง โอนเงินให้ผู้ถือบัตรได้รับสิทธิอะไรบ้าง เช็คด่วน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนกันยายน 2564 ผู้ถือบัตรกว่า 13.53 ล้านราย กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้เติมเงินให้ผู้ถือบัตรผู้ถือบัตรเป็นประจำทุกเดือน

 

ในเดือนกันยายน 2564 กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จำนวน 13.6  ล้านคนไปแล้ว โดยเมื่อวันที่ 1 ก.ย. โอนเงินค่าสินค้าประจำเดือนสูงสุด 300 บาท และ โครงการเพิ่มกำลังซื้ออีก 200 บาท

 

ขณะที่ วันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมาผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4.7 ล้านคนได้รับเงินตกเบิกสูงสุดจำนวน 1,000 บาท และ สามารถกดเป็นเงินสดได้
 

วันที่ 15 ก.ย.

  • คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม5%  คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น
  • จ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ จำนวน  5 บาท
  • จ่ายผ่านบัตรฯ 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ  จำนวน 25 บาท
  • จ่ายผ่านบัตรฯ 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ จำนวน 50 บาท

 

วันที่ 18 ก.ย.

ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บาทหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิเงื่อนไข  ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
ค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาท

 

การประปานครหลวง ได้บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13.9 ล้านคน หรือประมาณ 8 ล้านครัวเรือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)
2. ใบแจ้งค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือ ใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2563 - ตุลาคม 2564 (รวมระยะเวลา 12 เดือน)
3. มียอดเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ต่อเดือนหากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน
4. สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม
5. ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามยอดชำระจริงในกลางเดือนถัดไป
 

วันที่ 22 กันยายน

เงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการ 200 บาท โอนให้ประมาณวันที่ 22 สิงหาคม ผู้ได้รับสิทธิสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ ที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

ล่าสุด นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 13.53 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 7,852.8 ล้านบาท.

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง