บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกดเงินสด เดือนก.ย.ได้อีกรอบวันไหนเช็คด่วน

17 ก.ย. 2564 เวลา 8:04 น. 54.1k

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกดเงินสด เดือนกันยายน กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง โอนเงินช่วยเหลือให้ผู้ถือบัตรวันไหนเช็คด่วน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน กรมบัญชีกลาง ได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือนกันยายน 2564 ผ่านมาแล้วครึ่งเดือน กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จำนวน 13.6  ล้านคนไปแล้ว

 

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. โอนเงินค่าสินค้าประจำเดือนสูงสุด 300 บาท และ โครงการเพิ่มกำลังซื้ออีก 200 บาท ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมาผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4.7 ล้านคนได้รับเงินตกเบิกสูงสุดจำนวน 1,000 บาท

 

 ส่วน วันที่ 15 กันยายน กรมบัญชีกลาง ได้คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%  คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น

  • จ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ จำนวน  5 บาท
  • จ่ายผ่านบัตรฯ 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ  จำนวน 25 บาท
  • จ่ายผ่านบัตรฯ 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ จำนวน 50 บาท

สำหรับใน วันที่ 18 กันยายน 2564 ที่จะถึงนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ยังได้รับสิทธิอีก ดังนี้

  • ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บาทหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิ
  • เงื่อนไข  ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
  • ค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาท
  • การประปานครหลวง ได้บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13.9 ล้านคน หรือประมาณ 8 ล้านครัวเรือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)
2. ใบแจ้งค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือ ใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2563 - ตุลาคม 2564 (รวมระยะเวลา 12 เดือน)
3. มียอดเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ต่อเดือนหากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน
4. สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม
5. ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามยอดชำระจริงในกลางเดือนถัดไป.

 

 

วันที่ 22 กันยายน

เงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการ 200 บาท โอนให้ประมาณวันที่ 22 สิงหาคม กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ กฎที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

 

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง