ภูเก็ต เร่งแก้ปัญหาโควิด-19 ดัน 3 มาตรการคุมการแพร่ระบาด

18 ก.ย. 2564 เวลา 2:00 น. 150

"ภูเก็ต" เร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัด เปิด 3 มาตรการ จัดทีมเคลื่อนที่เร็ว คุมไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ และจัดตั้ง "คลินิกอุ่นใจ" ตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ หรือปลายเดือนกันยายนนี้

วานนี้ (17 กันยายน 2564)นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11 ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพิชิตโควิด-19 “คลินิกอุ่นใจ” โดยมีนายพิเชษฐ์  ปาณพงศ์, ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายแพทย์กู้เกียรติ  กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์  สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายประชา  อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (depa phuket) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ภูเก็ต เร่งแก้ปัญหาโควิด-19 ดัน 3 มาตรการคุมการแพร่ระบาด

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้ มีการแพร่ระบาดที่รวดเร็วมากจากเชื้อเดลตา ซึ่งเหมือนกับจังหวัดอื่น ๆ ใน 7 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน การแพร่ระบาดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทำให้จังหวัดภูเก็ตในวันนี้มีการติดเชื้อไม่ต่ำกว่าวันละ 200 คน แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวมากกว่า 85% ที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและแดงที่มีอาการหนักเป็นส่วนน้อยมาก อีกทั้งอัตราการเสียชีวิตก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการบูสเตอร์เข็มที่ 3 ส่วนกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่ม 608 จากการสำรวจพบว่ามีเหลืออยู่ประมาณ 20% ซึ่งทีมงานจะต้องเร่งให้คนกลุ่มนี้ฉีดวัคซีนทั้งหมด เพื่อป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิต รวมไปถึงการบริหารจัดการให้คำปรึกษาปัญหาโควิด-19 แก่ผู้ที่มีความกังวลใจ

สำหรับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตนั้น จำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์หรือปลายเดือนกันยายนนี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 ได้เสนอมาตรการ 3 แนวทางคือ 1) จัดทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 2) จัดทีมควบคุมไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่และ 3) จัดตั้ง "คลินิกอุ่นใจ"
     ภูเก็ต เร่งแก้ปัญหาโควิด-19 ดัน 3 มาตรการคุมการแพร่ระบาด
"คลินิกอุ่นใจ" เป็นศูนย์บริหารจัดการผู้ติดเชื้อโควิดแบบครบวงจร ทั้งที่มีผลการตรวจ ATK เป็นบวกหรือจากคลินิกแพทย์ คลินิกแลบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการไม่ให้มีผู้ติดเชื้อในชุมชนตกค้าง รวมถึงการขยายโอกาสให้ผู้ติดเชื้อทุกรายเข้าถึงบริการที่รวดเร็วและสะดวก โดยพิจารณาตามระดับความรุนแรงของอาการและปัจจัยเสี่ยงตามความเหมาะสม

รวมถึงอำนวยความสะดวกให้เป็นศูนย์พักคอยแก่ผู้ติดเชื้อ จนสามารถจัดหาที่พักได้ โดยเปิดให้บริการติดต่อ สอบถาม ประสานงานแบบจุดเดียวจบ (One stop service call center จำนวน 20 คู่สาย ที่หมายเลข 0-7625-4200, ผู้ที่มีผล ATK เป็นบวกจะได้รับการตรวจยืนยัน, ให้บริการตรวจ/วินิจฉัย/รักษา ตรวจทางห้องปฏิบัติการและตรวจทางรังสีเบื้องต้นโดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา, ในรายที่สามารถกักตัวที่บ้าน ที่ชุมชน ที่โรงแรม จะมีทีมงานดูแลรักษาตามอาการเบื้องต้น รวมถึงให้ยาฟาวิพิราเวียร์ในรายที่จำเป็นพร้อมติดตามอาการและให้คำปรึกษาทุกวัน 

การดำเนินการครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือแบบบูรณาการของหลายภาคส่วนประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดคลินิกอุ่นใจเป็นเงิน หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สนับสนุนคู่สายโทรศัพท์ จำนวน 20 คู่สาย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดภูเก็ต, ทีมงานควบคุมโรคจากเขตสุขภาพที่ 11 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนจิตอาสาทุกท่าน

แท็กที่เกี่ยวข้อง