svasdssvasds

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก ศธ.เปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้แล้ววันนี้ เช็คเลย

16 ก.ย. 2564 เวลา 19:30 น. 4.3k

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดให้ผู้ปกครองนักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer แก่นักเรียนได้แล้ว เช็คที่นี่

ข้อสรุปจากการหารือร่วมกันระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีแผนให้นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ซึ่งครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา ม.1-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า รวมถึงเด็กป.6 ที่มีอายุ 12 ปี ต้องได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็มเสียก่อน 

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า ในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป จะเริ่มฉีดวัคซีนให้นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดก่อนแต่ตั้งเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 อย่างครบถ้วน

ล่าสุดเว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดให้ผู้ปกครองดาวน์โหลดแบบฟอร์มการฉีดวัคซีนโควิด19 แก่นักเรียนได้แล้ว โดยเอกสาร หรือ แบบฟอร์มฉบับนี้มีจำนวน 8 แผ่น ประกอบด้วย 

1.เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer

2.แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

3.แบบสำรวจการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ในนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

4.แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer แยกแต่ละสถานศึกษา

5.แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เอกสารแบบฟอร์มการฉีดวัคซีน หรือ คลิ๊กที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง