เริ่มวันนี้ แจกชุดตรวจ ATK ฟรี ต้องทำอย่างไร ใครบ้างที่มีสิทธิ์ เช็คเลย

15 ก.ย. 2564 | 21:00 น.

เริ่มแล้ว สปสช. แจกชุดตรวจ ATK ฟรี คนละ 2 ชุด ต้องทำอย่างไร ใครบ้างที่มีสิทธิ์ เช็คเงื่อนไข พร้อมช่องทางรับชุดตรวจโควิดฟรีได้แล้ววันนี้

ในวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการกระจายชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit หรือ ATK ฟรี จำนวน 8.5 ล้านชิ้นให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ สำหรับใช้ตรวจโควิดด้วยตนเองเพื่อป้องกัน ควบคุมและลดการระบาดของการแพร่เชื้อโควิด-19 โดยจะแจกให้คนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน 

กลุ่มเป้าหมาย 

  1. ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด)
  2. ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)
  3. ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด
  4. ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน 

ช่องทางรับชุดตรวจ ATK 

  1. แจกในพื้นที่หรือชุมชนเสี่ยงและตลาด สถานีขนส่งสาธารณะ ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา ครู อาจารย์ โดยสำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ จะประสานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) สำรวจผู้ที่มีคุณสมบัติและบริหารจัดการการแจกจ่ายชุด ATK พร้อมให้คำแนะนำการใช้และการติดต่อหากผลเป็นบวก
  2. แจกผ่านหน่วยบริการ (โรงพยาบาล คลินิก และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ)
  • กรณีประชาชนที่ "มีสมาร์ทโฟน" ให้ประเมินความเสี่ยงผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" โดยตอบคำถาม 3 ข้อ และไปรับชุด ATK ได้ที่คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยสังเกตสัญลักษณ์ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ "จุดแจกชุดตรวจโควิด ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง" 
  • กรณีประชาชน "ไม่มีสมาร์ทโฟน" สามารถไปขอรับได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้

ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับคนละ 2 ชุด และต้องตรวจห่างกัน 5 วัน

สำหรับประชาชนที่มีผลตรวจโควิด-19 ด้วยชุด ATK เป็นบวก สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษาได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1.ติดต่อหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อสส. หรือร้านขายยาซึ่งไปรับชุดตรวจ โดยเมื่อไปรับชุดตรวจเจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลการปฏิบัติตนให้ทราบ

2.ติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 กด 14 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3.เข้าลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th 

4.แจ้งช่องทาง Line@nhso

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330

เริ่มวันนี้ แจกชุดตรวจ ATK ฟรี ต้องทำอย่างไร ใครบ้างที่มีสิทธิ์ เช็คเลย