เช็คที่นี่ นนท์พร้อม เปิดฉีดวัคซีนโควิด ผู้สูงอายุ 20,000 คน

15 ก.ย. 2564 เวลา 20:00 น. 897

เช็คเงื่อนไข นนท์พร้อม เปิดฉีดวัคซีน AstraZeneca+ Pfizer หรือ AstraZeneca เข็ม 2 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนแบบรับวันนัดทันที 20,000 คน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (สสจ.นนทบุรี) เปิดตัว "นนท์พร้อม 60+" จัดฉีดวัคซีนผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504) แบบรับวันนัดทันทีสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนเพื่อรับการฉีดวัคซีน AstraZeneca+Pfizer (เข็ม 1 กับ เข็ม 2 ระยะห่าง 8 สัปดาห์) หรือ AstraZeneca เป็นเข็ม 2 ทั้งนี้ ขึ้นกับประเภทและจำนวนวัคซีนที่ได้รับ รวม 20,000 คน ดังนี้ 

วัน เวลา และสถานที่ฉีดวัคซีน

วันที่ 27 ก.ย. 64 วันละ 10,000 คน

  • สนามฉีด MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

วันที่ 28 ก.ย. 64 วันละ 10,000 คน

  • สนามฉีด Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต

 

เงื่อนไข : เฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใด ๆ มาก่อนเท่านั้น

เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 ก.ย. 64 ก่อนเวลา 17:00 น.

สำหรับผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ก.ย. 64 ส่วนผู้สูงอายุจังหวัดใกล้เคียงนนทบุรี ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21-24 ก.ย. 64 (หากวัคซีนยังเหลือจากวันที่ 20 ก.ย. 64) โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/.../senior-27-28-astra

เมื่อเข้าสู่หน้า Event ให้เลือกกลุ่มและสนามฉีดให้ถูกต้อง

1.สำหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่ เมื่อกดลิงค์ด้านบนเข้าสู่หน้า event "นนท์พร้อม 60+" ให้กดปุ่มสีฟ้าซึ่งมีคำว่า "คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนใหม่" กรอกข้อมูล และเช็คเลือกสนามฉีดที่ต้องการ

2.สำหรับคนที่ลงทะเบียนเดิมในนนท์พร้อม และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้กดปุ่มสีเหลืองซึ่งมีคำว่า "คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ" และเลือกสนามฉีดที่ต้องการ

ทั้งนี้ เนื่องจากการลงทะเบียนเป็นแบบเลือกวันนัด และสนามฉีดแล้ว จึงถือเป็นการยืนยันนัดแล้วจะไม่มีการแจ้ง SMS ดังนั้น เมื่อลงทะเบียนสำเร็จในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

เช็คที่นี่ นนท์พร้อม เปิดฉีดวัคซีนโควิด ผู้สูงอายุ 20,000 คน

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง