เชียงใหม่เร่งฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว

15 ก.ย. 2564 เวลา 17:23 น. 368

เชียงใหม่เร่งฉีดวัคซีนโควิด ก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยว ในโครงการ Charming Chiang Mai ล่าสุดได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวคเพิ่ม 82,500 โดส

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯเปิดเผยว่าจะมีแผนการบริหารวัคซีนเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้เกิน 50% ของจังหวัดก่อนที่จะมีแผนการจัดสรรการฉีดวัคซีนไปยังพื้นที่เป้าหมายการท่องเที่ยว 4 อำเภอ ที่เตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ Charming Chiang Mai ต่อไป  

 

โครงการ Charming Chiang Mai เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดเชียงใหม่


นอกจากนั้นแล้ว ยังมีข้อสั่งการให้ศูนย์ฉีดวัคซีนฯทุกอำเภอ เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มที่ยังคงค้างอยู่ให้ครบตามเป้าหมายภายในวันศุกร์นี้ เพื่อทางศูนย์บริหารจัดการวัคซีนจังหวัดจะได้วางแผนการจัดสรรวัคซีนที่ได้รับมา ให้กระจายไปยังทุกอำเภอได้อย่างทั่วถึง 


 

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวค Sinovac เพิ่มอีก 82,500 โดส โดยแบ่งออกเป็น วันที่ 15-17 กันยายน 2564 จำนวน 27,500 โดส และวันที่ 19-20 กันยายน 2564 จำนวน 55,000 โดส รวมยอดจัดสรรวัคซีนซิโนแวค Sinovac จากส่วนกลางมาจำนวน 82,500 โดส  


ทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดของการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่(วันที่ 15 กันยายน 2564) ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 909,985 คน มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 514,316 คน คิดเป็นร้อยละ 40.78 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 153,980 คน คิดเป็นร้อยละ 46.99 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 64,784 คน คิดเป็นร้อยละ 53.48 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 295,552 คน คิดเป็นร้อยละ 36.38
 

การบริหารจัดการฉีดวัคซีนโควิดจังหวัดเชียงใหม่

แท็กที่เกี่ยวข้อง