เช็คด่วน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี เทศบาลนครนครนนทบุรี เปิดวอล์คอิน 5 วันรวด

14 กันยายน 2564

รีบเลย ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี เทศบาลนครนครนนทบุรี เปิดวอล์คอินให้ผู้ที่ถือบัตรประชาชนอาศัยใน 5 ตำบล ฉีดวัคซีนโควิดต่อเนื่อง 5 วันรวด

ข่าวดี สำหรับผู้ที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด โดยเทศบาลนครนครนนทบุรี ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนที่ถือบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งอาศัยอยู่ใน 5 ตำบล ดังต่อไปนี้ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิดได้ฟรี ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวแต่อย่างใด 

  • ตำบลสวนใหญ่
  • ตำบลบางเขน
  • ตำบลบางกระสอ
  • ตำบลตลาดขวัญ
  • ตำบลท่าทราย 

เงื่อนไข-คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน

  1. ผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
  2. ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
  3. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีดังกล่าวข้างต้น 

วัน เวลา และสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด

ฉีดทุกวันพุธ-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร์

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ อย่างเคร่งครัด โดยการรักษาระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด

เช็คด่วน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี เทศบาลนครนครนนทบุรี เปิดวอล์คอิน 5 วันรวด

ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (สสจ.นนทบุรี) สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น. ประชาชนจังหวัดนนทบุรีได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเพิ่มเติม จำนวน 8,496 โด๊ส ฉีดวัคซีนสะสมทั้งสิ้นรวม 1,172,494 โด๊ส หรือยอดฉีดวัคซีนสะสมรวม 829,701 คน โดยสัดส่วนผู้ได้รับวัคซีน อยู่ที่ 51.56% จากประชากร 1.61 ล้านคน (เป้าหมายฉีด 70%)

เช็คด่วน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี เทศบาลนครนครนนทบุรี เปิดวอล์คอิน 5 วันรวด