svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“วิษณุ”ยันไม่ขัดนโยบาย หากร่างรัฐธรรมนูญถูกคว่ำ เข้าสภา-รับหลักการแล้ว

08 กันยายน 2564

“วิษณุ” ยัน หากร่างรัฐธรรมนูญถูกคว่ำ ไม่ถือขัดนโยบายรัฐบาล เพราะได้ทำแล้ว แต่หากรัฐธรรมนูญผ่าน แม้รัฐบาลยุบสภา-ลาออก ไม่มีผล เดินหน้าต่อ ส่วนเลือกตั้งอบต. คาด อยู่ห้วงปลายพ.ย.- กลางธ.ค.

วันที่ 8 ก.ย.2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ระบุถึงทิศทางลงมติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ว่า ตนไม่ขอตอบ ส่วนทางรัฐบาลมีการหารือเรื่องนี้หรือไม่นั้น ไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าว เป็นเรื่องของพรรคการเมืองเป็นผู้เสนอ ตนไม่ทราบเรื่อง

  รองนายกฯกล่าวอีกว่า การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ 3 ไม่คว่ำก็สามารถเดินต่อได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น รัฐบาลจะลาออก หรือยุบสภาก็ตาม ถือว่าการพิจารณาแล้วเสร็จ ส่วนใครจะส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความหรืออะไรก็แล้วและ เมื่อจบกระบวนการต้องส่งขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้ ซึ่งเป็นเรื่องของสภาและพรรคกาคเมือง

“วิษณุ”ยันไม่ขัดนโยบาย หากร่างรัฐธรรมนูญถูกคว่ำ เข้าสภา-รับหลักการแล้ว

 

ส่วนหากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ผ่านในวาระ 3 จะถือว่าไม่ทำตามนโยบายที่จะแถลงหรือไม่นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ใช่ เพราะได้ทำตามนโยบายตั้งแต่เสนอเข้าไป ซึ่งสภาฯก็รับหลักการไปแล้ว ซึ่งจะผ่านหรือไม่ผ่านเป็นเรื่องของสภาฯ ส่วนหากไม่ผ่านก็สามารถเสนอขึ้นมาใหม่ได้

 

ขณะที่ การพิจารณาวันเลือกตั้งท้องถิ่นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายวิษณุ ระบุว่า จะเป็นการเลือกตั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ก่อน เนื่องจากมี 3,000 กว่าแห่งจึงอยากทดลองตรงนี้ก่อนว่าได้ผลหรือไม่ ส่วนเมืองพัทยาและกทม.จะไว้พร้อมกัน ไม่รู้เมื่อไหร่ โดยให้คณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต.เป็นผู้พิจารณาว่าต้องการเวลาเท่าใด ซึ่งขณะนี้กกต.ยังไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และครม.ก็สั่งไม่ได้ เพียงแต่ทราบว่าอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนธันวาคม ซึ่งมีอยู่ 2 สัปดาห์