กรมชลประทาน ปลื้มจ้างงานทะลุเป้ากว่าแสนคน

07 ก.ย. 2564 เวลา 4:35 น. 37

อธิบดีกรมชลประทาน ประกาศลั่น “ยังว่างอีกหลายตำแหน่ง” เผยความคืบหน้าจ้างงาน “เกษตรกร-คนตกงานจากโควิด” ทะลุเป้ากว่าแสนคน อัตราเงินเดือน 22,000 – 60,000 บาท/คน ใครสนใจสอบถามสายด่วน 1460 หรือ โครงการชลประทานใกล้บ้าน

"โครงการจ้างแรงงานชลประทาน" เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโรคระบาดไวรัส "โควิด-19" โดย "กรมชลประทาน" ได้ดำเนินการตามนโยบายการช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงาน ในปีงบประมาณ 2564

 

เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทนจากการว่างเว้นการทำการเกษตร  มีความคืบหน้าตามลำดับ

 

ประพิศ จันทร์มา

 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผย ในปีนี้ มีแผนจ้างแรงงานวงเงินกว่า 5,662 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ประมาณ 94,000 คน ระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 3 - 8 เดือน วงเงินจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 22,000 – 60,000 บาท/คน ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 64) มีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว 104,726 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 111.41 ของแผนฯ วงเงินจ้างแรงงานไปแล้ว 4,090 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.24 โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 5,402 คน จังหวัดสกลนคร 5,311 คน และ จังหวัดเชียงใหม่ 4,559 คน

ผลดำเนินงาน "จ้างแรงงานชลประทาน"

 

ทั้งนี้ ยังเหลือตำแหน่งว่างอีกหลายอัตรากระจายอยู่ตามโครงการชลประทานทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460 ชลประทานบริการประชาชน

แท็กที่เกี่ยวข้อง