บุกสน.ลุมพินี แจ้งความจับแกนนำม็อบราชประสงค์ ผิด ม.112

05 ก.ย. 2564 | 04:15 น.

ศรีสุวรรณ บุก สน.ลุมพินี แจ้งความจับ "รุ้ง ปนัสยา-ไฮโซลูกนัท-ครูใหญ่" แกนนำม็อบราชประสงค์ รวม 17 คน ฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับในการชุมนุมเมื่อวันที่ 3-4 ก.ย.ที่ผ่านมา

จากกรณีการชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ เมื่อวันที่ 3-4 กันยายนที่ผ่านมานั้น มีรายงานว่า วันนี้ 5 กันยายน 2564 ที่สน.ลุมพินี เขตปทุมวัน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ 17 แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม กลุ่มทะลุฟ้า และกลุ่ม RE-DEM 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การชุมนุมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมาย หมิ่นเบื้องสูง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร ความมั่นคง การแพร่กระจายของโควิด-19 และขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับ อันมิอาจปล่อยให้เป็นเยี่ยงอย่างของสังคมต่อไปได้

การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามข้อกำหนดใน ม.9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2546 และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 ส.ค.64 ความผิดตาม ม.34(6) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ความผิดฐานกีดขวางการจราจร ตาม ม.43 พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522

ความผิดตาม ม.4 พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงเครื่องขยายเสียงฯ 2493 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ 2535 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.116 ม.215 ม.216 ฐานมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง

17 แกนนำการชุมนุมฯที่ถูกแจ้งความเอาผิด ประกอบด้วย

1.น.ส.ปนัสยา หรือ รุ้ง สิทธิจิรวัฒนกุล 2.เบนจา อะปัญ 3.นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือ ลูกนัท 4.นายอรรถพล บัวพัฒน์ 5.นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์

6.นายธนพัฒน์ กาเพ็ง 7.นางสาววรรณวลี ธรรมสัตยา 8.นางศรีไพร นนทรีย์ 9.นายชนินทร์ วงษ์ศรี 10.นายเกียรติชัย ตั้งภรณ์พรรณ

11.นายทรงพล สนธิรักษ์ 12.นายโชคดี ร่มพฤกษ์ หรืออาเล็ก โชคร่มพฤกษ์ 13.นายพชร ธรรมมล 14.นางสุรีย์รัตน์ ชิวารักษ์ มารดานายพริษฐ์ ชิวารักษ์ 15.นายวิบูลย์ บุญภัทรรักษา บิดาของไผ่ ดาวดิน

16.นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง หรือไบร์ท และ 17.นายณวรรษ เลี้ยงวัฒนา หรือ แอม เป็นต้น 

การชุมนุมดังกล่าวมีผู้ปราศรัยบางคนกล่าวล่วงหมิ่นเบื้องสูงอันมีความผิดตาม ปอ.ม.112 ด้วย และการชุมนุมก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก การอ้างว่าเป็นสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองนั้นไม่สามารถอ้างได้ เพราะเป็นข้อยกเว้นเว้น ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.34

ที่กำหนดให้เอาผิดได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ บุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของ ประชาชน การที่บุคคลทั้ง 17 คนมาเป็นแกนนำและร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ จึงเป็นการกระทำที่รัฐธรรมนูญไม่ให้การคุ้มครอง