เวิลด์ เมดิคอลฯชี้แจงชมรมแพทย์ชนบทกล่าวหา เซ็นสัญญาจัดซื้อ ATK ส่อทุจริต

03 ก.ย. 2564 | 10:43 น.

เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ ผู้ชนะการประมูลงาน ATK8.5ล้านชิ้นจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ส่งหนังสือชี้แจงกรณีชมรมแพทย์ชนบทตั้งข้อสังเกตเพื่อกล่าวหา การทำสัญญา จัดซื้อ ATK ขององค์การ เภสัชและบริษัท เวิลด์ เมดิคัลฯ ส่อแววทุจริต

บริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯ และ บริษัท ออสท์แลนด์ ฯ ส่งหนังสือชี้แจงพร้อมเอกสารแต่งตั้งตัวแทน โต้ชมรมแพทย์ชนบทกรณีกล่าวหาการทำสัญญา จัดซื้อ ATK ขององค์การ เภสัชและบริษัท เวิลด์ เมดิคัลฯ ส่อแววทุจริต  ย้ำชัดมิได้ทำผิดกฎการประมูล บริษัทได้รับการแต่งตั้งตัวแทนและเข้าประมูลตามกฏหมายอย่างถูกต้อง โดยมีใจความดังนี้

 

เนื่องด้วย บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ผู้ชนะการประมูลงานจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย (อย.) ในการจัดหาและนำเข้าชุดผลิตภัณฑ์ทดสอบโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen self-test Test Kits : ATK) ภายใต้ชื่อ “SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test” ซึ่งผลิตโดย Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินงานภายใต้โครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อแจกให้ประชาชนใช้ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยตนเอง จำนวน 8.5 ล้านชุด

 

ได้รับการกล่าวพาดพิงกรณีแพทย์ชนบททำหนังสือตั้งคำถามผ่านทางสื่อมวลชน ว่านี่คือร่องรอยการส่อทุจริตขององค์การเภสัชกรรม และระบุว่า บริษัทที่ยื่นประมูลและชนะการประมูลคือ บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด แต่วันลงนามในสัญญากลับลงนามโดย บริษัท เวิลด์เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผิดกฎหมายและเอื้อเอกชนหรือไม่ รวมทั้งมีการแก้ไขเอกสารการประมูลเพื่อสร้างหลักฐานเท็จหรือไม่  และควรมีการอาญัติและเปิดเอกสารทั้งหมดเพื่อตรวจสอบอย่างเร่งด่วน

โดยแพทย์ชนบทยังได้กล่าวอีกว่า "องค์การเภสัชกรรมพอรู้ตัวว่า “พลาดแล้ว” จึงเล่นบทที่ช่างกล้า แถลงว่า ชื่อผู้ยื่นซองประมูลไม่ใช่ บริษัท ออสท์แลนด์แต่เป็น บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่าย ชัดเจนว่าที่ผ่านมา ชื่อออสท์แลนด์ฯ คือชื่อผู้ชนะการประมูล ไม่มีชื่อ เวิลด์ เมดิคอลฯ"

 

              ซึ่งสิ่งที่ชมรมแพทย์ชนบท ได้ตั้งข้อสงสัยไว้คือ

  1. ชมรมแพทย์ชนบทได้ตั้งข้อสังเกตว่า  องค์การเภสัชกรรมได้ทำหนังสือเชิญชวนบริษัทออสท์แลนด์ฯให้มายื่นซอง ซึ่งระบุชัดว่า หากบริษัทนำเข้าไม่ใช่บริษัทเดียวกับผู้แทนจำหน่าย จะต้องมีเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายด้วย ซึ่งหากมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาก่อนแล้ว บริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯ ก็ย่อมใช้ชื่อตนเองในการยื่น แต่ทำไมกลับไม่ได้ใช้ยื่น

เวิลด์ เมดิคอลฯชี้แจงชมรมแพทย์ชนบทกล่าวหา เซ็นสัญญาจัดซื้อ ATK ส่อทุจริต

กรณีนี้ บริษัท เวิลด์ เมดิคอลฯ ขอชี้แจงว่า   “เมื่อบริษัทออสท์แลนด์ฯ ได้ทราบระเบียบการยื่นประมูลจากทาง องค์การเภสัช ที่ชี้แจงว่า หากกรณีบริษัทผู้นำเข้าไม่ใช่บริษัทเดียวกันกับบริษัทผู้แทนจำหน่าย จะต้องมีเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมลงนามผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เพื่อเข้าร่วมการประมูลแทน  

ในการนี้ บ.ออสท์แลนด์ฯ จึงได้  มอบอำนาจให้ บริษัท เวิลด์ เมดิคอลฯเป็นตัวแทนเข้ายื่นซองประมูล (ดังมีเอกสารแนบไปในครั้งนี้) และทางบริษัท เวิลด์ เมดิคอลฯ ได้แต่งตั้งคุณ ศิริญา เทพเจริญ กรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  ให้เป็นผู้ดำเนินการเข้าประมูลในนามตัวแทนบริษัทฯ จึงถือว่าการเข้าร่วมประมูลหาชุดตรวจ ATK ที่องค์การเภสัชฯ จัดประมูลนี้  บริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯ และ บริษัท ออสท์แลนด์ ฯ มิได้ทำผิดกฎการประมูลดังข้อกล่าวหาของแพทย์ชนบทแต่อย่างใด ทั้งนี้ยังได้รับการยืนยันอีกว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลครั้งนี้ มีอีกหลายบริษัท ที่ได้แต่งตั้งให้บริษัทอื่นเป็นตัวแทนให้เข้ามาดำเนินการประมูล เหมือนเช่นที่ ออสท์แลนด์ แต่งตั้งให้ เวิลด์ เมดิคอลฯ เป็นผู้ยื่นประมูลเช่นกัน

 

  1. กรณีที่ชมรมแพทย์ชนบทได้ตั้งข้อสังเกตว่า  รูปการเขียนผลการเปิดซองบนกระดาน และข่าว  ที่ออกมา มีชื่อ บริษัท ออสท์แลนด์ฯ หมายเลข 11 แต่ไม่มีชื่อ บริษัท เวิลด์ เมดิคอลฯ  (มีเจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรมหลายคนร่วมในเหตุการณ์)

เวิลด์ เมดิคอลฯชี้แจงชมรมแพทย์ชนบทกล่าวหา เซ็นสัญญาจัดซื้อ ATK ส่อทุจริต

บริษัท เวิลด์ เมดิคอลฯ ขอชี้แจงว่า   “ในกรณีนี้ ได้รับการชี้แจงจาก อภ.ว่า เมื่อ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล ฯ จับมือกับ บริษัท ออสท์แลนด์ฯ ในการเข้าร่วมประมูล ถือว่าเป็นในนามบริษัทเดียวกัน การอ้างอิงชื่อ ออสท์แลนด์ ฯ บนกระดานเพียงบริษัทเดียวไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างใด สาเหตุเพราะ ออสท์แลนด์ฯ เป็นผู้ยื่นขอ อย.และเป็นผู้ได้รับอนุญาตใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ และหากลงลึกในรายละเอียด ทั้งสองบริษัทได้ทำเอกสารสัญญาระหว่างกันก่อนการยื่นประมูลอย่างถูกต้องทุกประการ การเขียนบนกระดานโดยนำเสนอให้ผู้ร่วมประมูลทราบราคาที่แต่ละบริษัทยื่นประมูลเท่านั้น ไม่ได้มีผลในด้านกฎหมายแต่อย่างใด”

 

โดยทั้งนี้ทาง บริษัท เวิลด์ เมดิคอลฯ และ ออสท์แลนด์ ฯ ในฐานะที่ถูกพาดพิงเชิงกล่าวหา จากชมรมแพทย์ชนบท จึงขอเรียนชี้แจงและขอความอนุเคราะห์ในการนำเสนอเผยแพร่ข่าวสาร พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสาร เพื่อแสดงความบริสุทธ์โปร่งใส ในการเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ผ่านท่านสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อสาธารณะชนต่อไป

เวิลด์ เมดิคอลฯชี้แจงชมรมแพทย์ชนบทกล่าวหา เซ็นสัญญาจัดซื้อ ATK ส่อทุจริต