เปิดขั้นตอนรับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ต้องทำอย่างไร เช็คที่นี่

03 ก.ย. 2564 | 00:00 น.

สปสช. เปิดขั้นตอนรับชุดตรวจโควิด ATK ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ฟรี กว่า 8.5 ล้านชุด กระจายถึงมือประชาชนกลุ่มเสี่ยง 8-9 ก.ย.นี้ สรุปวิธีการพร้อมขั้นตอนให้ครบที่นี่

หลังการประกาศปลดล็อกให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถใช้ชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit หรือ ATK เพื่อคัดกรองความเสี่ยงโดยสามารถตรวจหาเชื้อโควิดได้ด้วยตนเอง มีรายงานว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมกระจายชุดตรวจโควิด ATK จำนวน 8.5 ล้านชุดถึงมือประชาชนโดยเปิดให้ผู้ที่สนใจจองผ่าน แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ซึ่งคาดว่าจะเริ่มกระจายให้กับประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 8-9 ก.ย.นี้ 

สำหรับขั้นตอนวิธีรับชุดตรวจโควิด ATK ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" สามารถทำได้ ดังนี้

  1. เข้าไปที่แอปฯ "เป๋าตัง" โดยต้องอัพเดตให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันเสียก่อนจากนั้นให้ทำแบบคัดกรองความเสี่ยง
  2. กรณีผลประเมินพบว่า อยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงให้เข้ารับชุดตรวจ ATK ตามหน่วยบริการที่ระบุไว้ในพื้นที่โดยคลิกที่คำว่า "รับชุดตรวจโควิด-19"
  3. สแกน QR Code ในระบบแอปฯ "เป๋าตัง" เพื่อยืนยันตัวตน

ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจะได้รับชุดตรวจ ATK ที่หน่วยบริการฟรีจำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง เพื่อดำเนินการตรวจหาเชื้อห่างกันครั้งละ 5 วัน พร้อมรับคำแนะนำการดูแลตนเอง กรณีตรวจพบเชื้อก็สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแล Home Isolation ได้ด้วย

สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะมีการกระจายชุดตรวจ ATK เชิงรุกในชุมชนพื้นที่สีแดงใน กทม. จากจุดที่กำหนดไว้ 2,000 ชุมชน ผ่านทางผู้นำชุมชน และ อสส. เพื่อกระจายให้ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนได้อย่างทั่วถึงต่อไป โดยหน่วยบริการเอกชนที่สมัครเข้าร่วมแจกชุดตรวจ ATK มีทั้งสิ้น 1,559 แห่ง ประกอบด้วย

  1. ร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 จำนวน 1,436 แห่ง
  2. คลินิกเวชกรรม จำนวน 114 แห่ง 
  3. คลินิกพยาบาล จำนวน 9 แห่ง 

ทั้งนี้ สปสช. ยืนยันว่า หากเกิดการแพร่ระบาดมากขึ้นจะมีการเปิดระบบจัดส่งชุดตรวจ ATK ทางไปรษณีย์เพื่อลดการเดินทางและการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

เปิดขั้นตอนรับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ต้องทำอย่างไร เช็คที่นี่