svasdssvasds

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 190 ราย พบ 64% มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

31 ส.ค. 2564 เวลา 5:55 น. 5

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,666 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 190 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต อยู่ในกรุงเทพฯ 32 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบเป็นผู้อายุเกิน 60 ปี 121 ราย คิดเป็น 64%

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,666 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 12,343 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 2,012 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 304 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 7 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 190 ราย

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 190 ราย พบ 64% มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,204,792 ราย รักษาตัวอยู่ 171,368 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,021,722 ราย เพิ่มขึ้น 19,245 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 11,495 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 31 สิงหาคม 2564 จำนวน 190 ราย แยกเป็น เป็นชาย 112 ราย หญิง 78 ราย ค่ากลางอายุ 73 ปี(30-96 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 32 ราย เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 121 ราย คิดเป็น 74 % 

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (94) 
 • เบาหวาน (60) 
 • ไขมันในเลือดสูง (51)
 • อ้วน (18)
 • โรคไต (20) 
 • ติดเตียง (4)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 183 : คนรู้จัก 93 ราย  ,ครอบครัว 9 ราย อาศัยในพื้นที่ระบาด 80 ราย อาชีพเสี่ยง 1 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง