svasdssvasds

ยังไม่เต็ม รพ.จุฬาลงกรณ์ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เช็กเงื่อนไขด่วน

29 ส.ค. 2564 เวลา 10:04 น. 6.8k

ยังไม่เต็ม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับป่วยหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วยเด็ก อายุ 12-18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค

จากกรณีที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ของบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป  และผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2546-2552) ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เท่านั้น สามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้โดยแสกน QR Code หรือ https://chulapfizer.kcmh.or.th/

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

แบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เนื่องจากทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ของบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และเด็กอายุ 12-18 ปี ที่มีโรคกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงจัดทำแบบลงทะเบียนฯนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายแสดงความจำนงฉีดวัคซีน และเลือกวันเวลาในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19


 

โดยในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  ทางโรงพยาบาลฯ ได้ทำเปิดให้ผู้ป่วยที่ไม่ได้รักษาประจำของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ไม่มีเลขที่โรงพยาบาล HN.) ลงทะเบียน โดยผู้รับวัคซีนต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ ณ จุดประชาสัมพันธ์ หรือห้อง 1301

 

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

 • หญิงตั้งครรภ์    สมุดฝากครรภ์
 • เด็กอายุ 12-18 ปีที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง    ใบรับรองแพทย์ หรือประวัติการรักษา


 


 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ผู้ที่สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 คือ

 • หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป
 • เด็กอายุ 12-18 ปีที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง
  1. โรคอ้วน อายุ 12-13 ปี น้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป อายุ 13-15 ปี น้ำหนัก 80 กิโลกรัมขึ้นไป อายุ 15-18 ปี น้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป หรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
  2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง และหอดหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
  3. โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
  4. โรคไตวายเรื้อรัง
  5. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
  6. โรคเบาหวาน
  7. โรคพันธุกรรม กลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กพัฒนาการช้า

หลังจากท่านได้ลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน โดยข้อมูลการลงทะเบียนของท่านจะขึ้นในระบบหมอพร้อม และ Application Chula Care ภายใน 3 วัน หลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ยังไม่เต็ม รพ.จุฬาลงกรณ์ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เช็กเงื่อนไขด่วน
 

 

ยังไม่เต็ม รพ.จุฬาลงกรณ์ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เช็กเงื่อนไขด่วน

 

คำแนะนำการรับบริการฉีดวัคซีนที่คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

 1. กรุณามารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น เพื่อกระจายความหนาแน่นของประชาชนผู้มารับบริการ
 2. ในวันที่มารับบริการ เตรียมบัตรประชาชน ปากกา โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ลงทะเบียนหมอพร้อม (หากมี) และสวมเสื้อที่สามารถฉีดวัคซีนได้ง่าย
 3. ก่อนมารับบริการฉีดวัคซีน สามารถรับประทานอาหารและยาสำหรับโรคประจำตัวได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องงดยาใดๆที่รักษาโรคประจำตัว
 4. หากท่านอยู่ระหว่างการกักตัว รอผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 หรือมีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เสมหะ หรือ น้ำมูก ในวันนัดฉีดวัคซีน ขอให้ท่านเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนออกไปก่อน.

 

ที่มา: รพ.จุฬาลงกรณ์ฯ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง