ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 30.42 ล้านโดส เข็มสอง 7.22 ล้านราย

28 ส.ค. 2564 เวลา 6:55 น. 143

ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 30.42 ล้านโดส เข็มที่ 1 สะสม 22.61 ล้านราย เข็มที่ 2 สะสม 7.22 ล้านราย เข็มที่ 3 สะสม 5.81 แสนราย กทม.ฉีดแล้ว 8.68 ล้านโดส ด้าน 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้วรวม 240.13 ล้านโดส ขณะที่ทั่วโลกฉีดแล้ว 5,068 ล้านโดส

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนการได้รับวัคซีนโควิดสะสม (28 ก.พ. - 27 ส.ค. 2564)
รวม 30,420,507 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 915,738 โดส

 • เข็มที่ 1 : 547,128 ราย
 • เข็มที่ 2 : 361,284 ราย
 • เข็มที่ 3 : 7,326 ราย

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 30.42 ล้านโดส เข็มสอง 7.22 ล้านราย

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 22,617,701 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 7,221,368 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 581,438 ราย

กทม.ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว  8.68 ล้านโดส

กรุงเทพมหานคร(กทม.) รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 64 เวลา 08.00 น.

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 30.42 ล้านโดส เข็มสอง 7.22 ล้านราย

 • ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 63,576 โดส
 • ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 8,688,203 โดส

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 30.42 ล้านโดส เข็มสอง 7.22 ล้านราย

ทั่วโลกฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 5,068 ล้านโดส

วันที่ 26 ส.ค.64 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก ฉีดรวมกันแล้ว 5,068 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37.4 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 365 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 172 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 30.42 ล้านโดส เข็มสอง 7.22 ล้านราย

10 ชาติอาเซียนฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 240.13 ล้านโดส

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 240.13 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (76.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 92.78 ล้านโดส รายละเอียดดังนี้

 1. อินโดนีเซีย จำนวน 92,784,183 โดส (21.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
 2. มาเลเซีย จำนวน 32,635,907 โดส (57.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
 3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 31,433,450 โดส (16.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
 4. ไทย จำนวน 28,835,580 โดส (32.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
 5. กัมพูชา จำนวน 18,750,590 โดส (59.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
 6. เวียดนาม จำนวน 18,095,473 โดส (16.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
 7. สิงคโปร์ จำนวน 8,768,985 โดส (76.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
 8. เมียนมา จำนวน 4,542,363 โดส (5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 9. ลาว จำนวน 4,001,318 โดส (30.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
 10. บรูไน จำนวน 285,414 โดส (46.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 30.42 ล้านโดส เข็มสอง 7.22 ล้านราย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 , กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

แท็กที่เกี่ยวข้อง