svasdssvasds

อัพเดต"คนกรุง" ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 8.56 ล้านโดส ครอบคลุมปชก. 88%

27 ส.ค. 2564 เวลา 4:07 น. 119

อัพเดต"ฉีดวัคซีนโควิด" คนกทม.ยอดสะสม 8.56 ล้านโดส ครอบคลุมประชากรถึง 88% เข็ม 2 ครบตามเกณฑ์ 1.62 ล้านราย ครอบคลุมปชก. 21%

27 สิงหาคม 64 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 64 เวลา 08.00 น. มีจำนวนผู้รับวัคซีนสะสม 8,556,758 โดส คิดเป็นสัดส่วนครอบคลุมประชากร 88% รายละเอียดดังนี้

  • เข็ม 1 จำนวน  6,785,074 ราย
  • เข็ม 2 จำนวน  1,618,749 ราย
  • เข็ม 3 จำนวน 152,935 ราย

อัพเดต"คนกรุง" ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 8.56 ล้านโดส ครอบคลุมปชก. 88%

จำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสมแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

  • บุคลากรทางการแพทย์  572,957 โดส
  • ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  1,071,711 โดส
  • เจ้าหน้าที่ผู้มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย  252,554 โดส
  • หญิงตั้งครรภ์ 6,337 โดส
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว 863,693 โดส
  • ประชาชนพื้นที่เสี่ยง 5,789,506 โดส
  • ผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ยอดสะสม 1,618,749 ราย ( คิดเป็น 21% ของประชากร กทม.)

อัพเดต"คนกรุง" ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 8.56 ล้านโดส ครอบคลุมปชก. 88%

แท็กที่เกี่ยวข้อง