โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 240 ราย มีเด็ก 2 ราย อายุน้อยสุด 7 เดือน

20 ส.ค. 2564 | 06:03 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,851ราย เสียชีวิตเพิ่ม 240 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต อยู่ในกรุงเทพฯ 75 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบมีเด็กเสียชีวิต 2 ราย อายุน้อยสุดเป็นทารกอายุ 7 เดือน

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,851 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 16,125 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 3,391 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 325 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 10 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 240 ราย

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 240 ราย มีเด็ก 2 ราย อายุน้อยสุด 7 เดือน

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,009,710 ราย รักษาตัวอยู่ 205,079 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 795,805 ราย เพิ่มขึ้น 20,478 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 8,732 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2564 จำนวน 240 ราย แยกเป็น เป็นชาย 129 ราย หญิง 111 ราย ค่ากลางอายุ 68 ปี(7 เดือน-93 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 75 ราย  อายุ 60 ปีขึ้นไป 162 ราย คิดเป็น 68 % พบเด็กเสียชีวิต 2 ราย อายุน้อยสุดทารกอายุ 7 เดือน

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (118) 
 • เบาหวาน (78) 
 • ไขมันในเลือดสูง (53)
 • โรคไต (38) 
 • อ้วน (39)
 • ติดเตียง (6)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

 • คนรู้จัก 99 ราย 
 • อาศัย/ไปในพื้นที่ระบาด 93 ราย
 • คนในครอบครัว 20 ราย 

เด็กเสียชีวิต 2 ราย ทารกอายุ 7 เดือน 1 ราย และอายุ 2 ปี 1 ราย

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 240 ราย มีเด็ก 2 ราย อายุน้อยสุด 7 เดือน

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 240 ราย มีเด็ก 2 ราย อายุน้อยสุด 7 เดือน

อัตราการรอเตียงของผู้ป่วยสีแดงลดลง

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวถึงสถานการณ์เตียงว่าจากกราฟแสดงระดับความรุนแรงของผู้ติดเชื้อรอจัดสรรเตียงในระบบคอลเซ็นเตอร์ จะเห็นว่า เส้นสีเขียวและเส้นสีเหลืองของกราฟหัวปักลงอย่างชัดเจน หมายความว่า เมื่อเรามีการพัฒนาระบบ Home Isolation และ Community Isolation ทำให้ผู้ป่วยโควิดเกือบ 80-90% ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการระดับน้อย ได้รับการดูแลที่บ้านหรือศูนย์พักคอย ทำให้เกิดเตียงสีแดง เหลืองเข้ม เกิดมีเตียงว่างขึ้น เพื่อที่สามารถให้ผู้ป่วยที่มีภาวะรุนแรงฉุกเฉินเข้าถึงเตียงได้มากขึ้น อัตราการรอเตียงของผู้ป่วยสีแดงกราฟหัวปักลงเช่นกัน คือ  มีผู้ป่วยสีแดงรอเตียงจำนวนลดลง และสิ่งสำคัญคือวันรอเตียง จะพยายามทำให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน เพื่อที่ผู้ป่วยจะได้สามารถได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 240 ราย มีเด็ก 2 ราย อายุน้อยสุด 7 เดือน

"เส้นกราฟที่เห็นการรายงานแบบนี้เกิดขึ้นได้ ต้องขอบคุณบุคลากรจำนวนมาก ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ที่ช่วยกันเปิด Community Isolation หรือศูนย์พักคอยในชุมชน ตอนนี้ถ้าอัพเดทตัวเลข Community Isolation กทม.ทั้งสิ้น 70 แห่ง รองรับได้ 9,426 เตียง ทำให้ฮอสพิเทลและโรงพยาบาลสนาม สามารถปรับไปดูแลผู้ป่วยสีเหลืองอ่อนได้ หรือเหลืองเข้มๆ อย่างเช่นโรงพยาบาลบุษราคัม สามารถปรับไปดูแลผู้ป่วยที่จะต้องอยู่ในห้องความดันลบ และยังมีการปรับเป็นเตียงสีแดง จากที่ดูแลผู้ป่วยสีเหลืองก่อนหน้านี้"

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 240 ราย มีเด็ก 2 ราย อายุน้อยสุด 7 เดือน

 

ผลการศึกษาฉีดวัคซีนไขว้ภูมิคุ้มกันขึ้น

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวว่า ในส่วนของการศึกษาการให้วัคซีนตามนโยบาย มีการให้วัคซีนไขว้ หรือการให้วัคซีนสลับยี่ห้อ  มีรายงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับศิริราชพยาบาล ศึกษาการให้วัคซีนสลับ และการให้วัคซีนเข็ม 3 ต่อการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า การศึกษามีผู้เข้าร่วม 125 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีน

 • กลุ่มที่ 1 ซิโนแวค+ซิโนแวค 2 เข็ม พบค่าภูมิคุ้มกันที่ได้ 24.31 
 1. กลุ่ม 2 แอสตราเซเนกา ทั้ง 2 เข็ม พบค่าภูมิคุ้มกันที่ได้ 76.52 
 • กลุ่มที่ 3 ซิโนแวค เข็มที่ 1 แอสตราเซเนกา เข็ม 2 พบค่าภูมิคุ้มกันที่ได้ 78.65 
 • กลุ่มที่ 4 ส่วนใหญ่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับซิโนแวค 2 เข็ม  และได้รับการกระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกาเข็ม 3 ค่าภูมิคุ้มกันที่ได้ขึ้นไปที่ 271.7

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 240 ราย มีเด็ก 2 ราย อายุน้อยสุด 7 เดือน

นั่นเป็นที่มาที่ทางสาธารณสุขเน้นย้ำนโยบายฉีดวัคซีนในลักษณะวัคซีนไขว้ หรือวัคซีนสลับ วันนี้ในที่ประชุมศบค.ชุดเล็ก กทม.ก็รับนโยบายโยบายเดียวกันนี้ไปปฏิบัติ