ยอดโควิดสมุทรสาครวันนี้ยังสูง เสียชีวิต 21 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 1,556 ราย

20 ส.ค. 2564 | 02:08 น.

ยอดโควิดสมุทรสาครวันนี้ยังสูง เสียชีวิต 21 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 1,556 ราย คนไทย 1,318 ราย ต่างชาติ 238 ราย ป่วยยืนยันสะสมพุ่ง 62,406 ราย

20 สิงหาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดย ศูนย์ COVID-19 สมุทรสาคร รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิดจังหวัดสมุทรสาคร ระลอกเดือนเมษายน 2564 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.

พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 1,556 ราย คนไทย 1,318 ราย ต่างชาติ 238 ราย เสียชีวิต ราย 21 ราย เสียชีวิตสะสม 373 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 62,406 ราย ขณะที่อยู่ระหว่างการรักษา 28,832 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 33,201 ราย

 

 

สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ มีรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ระบุว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 2,995 โด๊ส เข็ม 2 จำนวน 685 โด๊ส รวม 3,680 โด๊ส ได้รับการฉีดวัคซีนสะสม 412,176 โด๊ส แบ่งเป็น เข็มแรก จำนวน 279,559 โด๊ส เข็มสอง จำนวน 132,617 โด๊ส 

ยอดโควิดสมุทรสาครวันนี้ยังสูง เสียชีวิต 21 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 1,556 ราย