svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วัคซีนโควิดเข็ม 2 สถานีกลางบางซื่อ เลือกมาฉีดที่ รพ.ใกล้บ้านก็ได้นะ รู้ยัง?

18 สิงหาคม 2564

สธ.อำนวยความสะดวก เปิดให้คนที่นัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ สามารถเลือกไปรับบริการที่โรงพยาบาลใกล้บ้านแทนได้แล้ว

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยวานนี้ (18 ส.ค.) ว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ ได้ดำเนินการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนทั้งใน กทม. ปริมณฑล และคนต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันรวมจำนวนวัคซีนกว่า 1.2 ล้านโดสแล้ว ซึ่งขณะนี้ใกล้จะถึงกำหนดรับวัคซีนเข็ม 2 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้

วัคซีนโควิดเข็ม 2 สถานีกลางบางซื่อ เลือกมาฉีดที่ รพ.ใกล้บ้านก็ได้นะ รู้ยัง?

โดยเฉพาะสำหรับประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางมาฉีดวัคซีน ปัจจุบัน เมื่อถึงกำหนดรับเข็ม 2 ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแล้ว เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้อำนวยความสะดวก โดยให้ประชาชนสามารถยื่นใบนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ได้รับจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ก่อนวันนัดฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จากนั้นก็ให้มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ที่โรงพยาบาลที่แจ้งความจำนงไว้ ตามวัน เวลา ที่โรงพยาบาลแจ้ง” นายแพทย์สุระกล่าว และว่า

 

ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม โดยมีหนังสือชี้แจงแนวทางไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้หน่วยบริการในจังหวัดรองรับการจัดบริการ โดยรวบรวมรายชื่อประชาชนที่ประสงค์รับวัคซีนเข็ม 2 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและจำนวนวัคซีนมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต้นสังกัด เพื่อรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งมายังกรมควบคุมโรค ในการจัดสรรวัคซีนเข็ม 2 ลงมายังหน่วยบริการเพื่อฉีดตามวันและเวลาที่แจ้งนัดไว้กับประชาชน โดยภายหลังการฉีดวัคซีนให้หน่วยบริการบันทึกการฉีดเข็มที่สองลงในระบบตามปกติ

วัคซีนโควิดเข็ม 2 สถานีกลางบางซื่อ เลือกมาฉีดที่ รพ.ใกล้บ้านก็ได้นะ รู้ยัง?

"การจัดบริการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนั้น ครอบคลุมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก ลดการเดินทางไกลข้ามจังหวัดที่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ขณะนี้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค มีการเตรียมความพร้อม ประชาชนสามารถยื่นใบนัดได้ ขอให้ความมั่นใจว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ใกล้บ้านแน่นอน ไม่มีตกหล่น" นพ.สุระกล่าว

วัคซีนโควิดเข็ม 2 สถานีกลางบางซื่อ เลือกมาฉีดที่ รพ.ใกล้บ้านก็ได้นะ รู้ยัง?