svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ได้แน่ !24 ส.ค64 ผู้ประกันตนตาม ม.33-39-40 รับเงินเยียวยา

15 สิงหาคม 2564

ได้ถ้วนหน้า 29 จังหวัดแดงเข้ม รัฐบาล โอน เงินเยียวยาผู้ประกันตนตาม มาตรา 33-39-40 รับเงินเยียวยาดีเดย์24สิงหาคม 2564 นี้แน่นอน

 

ความคืบหน้าการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้โอนเงินเยียวยานายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เรียบร้อยแล้วในพื้นที่ 13 จังหวัดโดย แบ่งเป็น ลูกจ้าง 2,399,459 ราย เป็นเงิน 5,998.65 ล้านบาท และ โอนให้นายจ้างแล้ว 12,711 กิจการ เป็นเงิน 594.12 ล้านบาท รวมยอดเงินที่ทำการโอนทั้งสิ้นจำนวน6,592.77 ล้านบาท นั้น

ขณะ พื้นที่16จังหวัด ที่ยกระดับเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบศ.)   โดยจะดำเนินการทยอยโอนให้ลูกจ้างและนายจ้างตามมาตรา 33 ในพื้นที่ 16 จังหวัดที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบภายในวันที่ 24 สิงหาคม2564 ต่อไป

พร้อมกับโอนเงินให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด กลุ่มแรกวันที่ 24 สิงหาคมนี้เช่นกันโดยจะทยอยโอนวันละ 1 ล้านราย ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ สปส.

 ส่วนมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประจำปีการศึกษา 1/2564 ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

อยู่ระหว่างการยืนยันตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการ จะโอนเงินช่วยเหลือให้นักเรียนและผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อคน ในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ โดยมีผู้ได้รับเงินเยียวยาในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีประมาณ 11 ล้านคน วงเงินรวมประมาณ 21,600 ล้านบาท

สำหรับมาตรการเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 เพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนั้น ยอดการใช้จ่ายของแต่ละโครงการ ผู้ใช้สิทธิสะสมรวม 38 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสมรวม 62,967.7 ล้านบาท แบ่งเป็น

1.โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 23.49 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 56,339.7 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 28,588.2 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 27,751.5 ล้านบาท 2.โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 66,101 คน ยอดใช้จ่ายสะสม 1,161 ล้านบาท และยอดใช้จ่ายด้วย e-voucher สะสม 31 ล้านบาท

3.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 13.48 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 5,110.8 ล้านบาท และ 4.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 979,821 คน ยอดใช้จ่ายสะสม 325.2 ล้านบาท

อีกโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ คือเร่งพิจารณาเชื่อมต่อแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อให้เชื่อมกับโครงการคนละครึ่ง คาดว่าจะดำเนินการเชื่อมระบบเสร็จสิ้นพร้อมใช้งานได้ในเดือน ตุลาคม2564ต.ค.64 มองว่าทันกับการรองรับการโอนเงินคนละครึ่งรอบ 2 จำนวน 1,500 บาทเพื่อขยายช่องทางให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพดังกล่าวต่อไป