“โคราชพร้อม” วิธีลงทะเบียน “ฉีดวัคซีนโควิด” ของชาวนครราชสีมา

09 ส.ค. 2564 เวลา 18:30 น. 44.8k

KORAT PROMP หรือ โคราชพร้อม ระบบ “ลงทะเบียนวัคซีนโควิด19( COVID-19) ของชาวจังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน สรุปให้ที่นี่

ฐานศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูล  KORAT PROMP หรือ โคราชพร้อม ซึ่งเป็นระบบการลงทะเบียนวัคซีนโควิด19 (COVID-19) โดยเฉพาะของชาวจังหวัดนครราชสีมา 

ซึ่งในระบบโคราชพร้อมจะมี 2 ส่วน  

 1. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19
 2. ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19

ที่มีวิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้ 

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19

 1. กรอกเลขบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
 2. กด ตรวจสอบ

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 โคราชพร้อม

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19

 1. เลือกบัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต จากนั้นทำการกรอกเลขบัตร
 2. กรอกเลข HN (ถ้ามี)
 3. เลือกกลุ่มเป้าหมาย
 4. ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
  -    บุคคลที่มีโรคประจำตัว
  -    ครู บุคลากรในสถานศึกษา และสถานรับเลี้ยงเด็ก
  -    ประชาชนทั่วไป 18-59 ปี 
 5. จากนั้น ทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 
  -    คำนำหน้าชื่อ 
  -    ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย หรือ ENG
  -    วันเกิด
  -    ที่อยู่ 
  -    เบอร์ติดต่อ 
 6. จากนั้นให้ระบุข้อมูลสถานที่ฉีดวัคซีน ที่ต้องการ โดยระบุ
  -    ระบุอำเภอ
  -    เลือกจุดบริการ
 7. กดคำว่า “+ลงทะเบียน”

วิธีลงทะเบียน ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 โคราชพร้อม

แท็กที่เกี่ยวข้อง