เอสซีจี เคมิคอลส์ ทุ่ม 2.5 ล้าน สร้าง รพ.สนาม จังหวัดระยอง

26 ก.ค. 2564 | 07:24 น.

เอสซีจี เคมิคอลส์ เดินหน้าช่วยคนไทย ฝ่าวิกฤตโควิด 19 สนับสนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อในจังหวัดระยอง ล่าสุด มอบเตียงสนามกระดาษ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท

26 ก.ค.2564 - ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เผยว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดระยอง ยังคงน่าเป็นห่วงและต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดระยองจัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่เพื่อตั้งโรงพยาบาลสนามให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ติดเชื้อที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ จังหวัดระยองได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามหลักในบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง และมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามย่อยเพิ่มตามพื้นที่แต่ละอำเภอ รวมถึงการจัดเตรียม Home Isolation และ Community Isolation 

เอสซีจี เคมิคอลส์ ทุ่ม 2.5 ล้าน  สร้าง รพ.สนาม จังหวัดระยอง

ซึ่งเตียงสนามกระดาษ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ ที่ทางธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบให้กับจังหวัดระยองในครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อการบริการด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนามในขณะนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่า ทางจังหวัดจะมีเตียงสนามเพียงพอต่อความต้องการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อ ทางจังหวัดมีมาตรการให้ประชาชนดูแลป้องกันตนเองและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงขอความร่วมมือให้จํากัดการเดินทางและงดกิจกรรมการรวมกลุ่มสังสรรค์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มในจังหวัดระยอง”

เอสซีจี เคมิคอลส์ ทุ่ม 2.5 ล้าน  สร้าง รพ.สนาม จังหวัดระยอง

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า “ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นอย่างมาก และยังคงเดินหน้าช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ

 

แบ่งเป็นด้านการป้องกันโรค เช่น การร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง จัดตั้ง “ศูนย์ฉีดวัคซีนประกันสังคม SCG ระยอง” การให้ความรู้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ “ระยองพร้อม สู้โควิด 19” และการมอบอุปกรณ์ป้องกันแก่ชุมชน อสม. และบุคลากรทางการแพทย์ ในจังหวัดระยอง เช่น ห้องตรวจเชื้อความดันลบ ปรอทวัดไข้ ชุด PPE หน้ากากผ้า และน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น

 

สำหรับด้านการดูแลรักษา บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการคัดแยกและการเตรียมรองรับผู้ติดเชื้อที่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนในจังหวัดระยอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบเตียงสนามกระดาษให้แก่สาธารณสุขจังหวัดระยอง จำนวน 2,500 เตียง ซึ่งในจำนวนดังกล่าว เป็นการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี จำนวน 500 เตียง เพื่อช่วยรองรับและดูแลผู้ติดเชื้อได้อย่างทันท่วงที พร้อมกันนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ติดเชื้อระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามด้วย ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางแพทย์และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ด้วยความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคประชาชน เชื่อมั่นว่าจะทำให้ประเทศไทยและชาวระยองผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยโดยเร็ว”

 

ปัจจุบัน จังหวัดระยองมีสถานที่กักกันเพื่อเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงกระจายตามเขตพื้นที่ต่าง ๆ แต่เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทางจังหวัดระยองจึงยกระดับความปลอดภัยให้กับชาวระยองโดยเร่งเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้เพียงพอในแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคต