ค่ายรถ เปิดโครงการตรวจสภาพฟรี-ลดค่าบำรุงรักษา หวังช่วยแก้ PM 2.5

24 พ.ย. 2565 | 12:39 น.

ค่ายรถยนต์ 9 แบรนด์ จัดโครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM 2.5 มอบส่วนลดพิเศษค่าบำรุงรักษา -ตรวจสอบสภาพรถฟรี เช็คเลยมียี่ห้อใด และมีส่วนลดอะไรบ้าง

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และบริษัทสมาชิก ค่ายรถยนต์จำนวน 9 บริษัทร่วมกันจัด“โครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5” เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยค่ายรถยนต์ให้ส่วนลดค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำกับประชาชนที่ใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินในพื้นที่ทั่วประเทศ สูงสุด 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

 


ทั้งนี้คาดว่าจะมีศูนย์บริการจากค่ายรถยนต์เข้าร่วมกว่า 1,774 แห่ง และสามารถรองรับการบริการตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ได้มากกว่า 426,000 คัน ในช่วงเวลา 6 เดือน ประชาชนที่สนใจสามารถประสานและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการของค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการฯ


 

สำหรับโครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5 ครั้งที่ 4 มีค่ายรถยนต์เข้าร่วมดังต่อไปนี้ 

 

บจก.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์
อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี 

 • ตรวจเช็คสภาพฟรี 30 รายการ สำหรับรถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ และตรวจเช็คสภาพฟรี 50 รายการ สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนลดค่าแรง 50% และส่วนลดค่าอะไหล่ 50%(อะไหล่ : ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมันดีเซล, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง)

อายุรถยนต์ 15-20 ปี 

 • ตรวจเช็คสภาพฟรี 30 รายการ สำหรับรถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ และตรวจเช็คสภาพฟรี 50 รายการ สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนลดค่าแรง 30% และส่วนลดค่าอะไหล่ 30%(อะไหล่ : ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมันดีเซล, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง)


ระยะเวลาโครงการ  

 • 15 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่การสนับสนุน 

 • ทั่วประเทศ 

จำนวนศูนย์บริการ 

 • 333 แห่ง

 

บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
อายุรถยนต์มากกว่า 15 ปี 

 • ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 30% ตรวจเช็คสภาพฟรี 22 รายการ ส่วนลดค่าแรง 30% และส่วนลดค่าอะไหล่ 30% (อะไหล่ : ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง,ไส้กรองน้ำมันเครื่อง/น้ำยาล้างเครื่องยนต์/น้ำมันเครื่อง/น้ำยาล้างหัวฉีด)

ระยะเวลา 

 • พฤศจิกายน 2565 – เมษายน 2566

พื้นที่การสนับสนุน 

 • ทั่วประเทศ

จำนวนศูนย์บริการ 

 • 220 แห่ง

บจก.ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)
อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี 

 • ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 30% ส่วนลดค่าอะไหล่ 30% (อะไหล่: กรองน้ำมันเครื่อง, แหวนรอง, กรองอากาศ)

อายุรถยนต์ 15-20 ปี 

 • ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 30% ส่วนลดค่าอะไหล่ 30% (อะไหล่: กรองน้ำมันเครื่อง, แหวนรอง, กรองอากาศ)

อายุรถยนต์ 7-15 ปี 

 • ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 30% ส่วนลดค่าอะไหล่ 30% (อะไหล่: กรองน้ำมันเครื่อง, แหวนรอง, กรองอากาศ)

ระยะเวลา 

 • 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566  

พื้นที่การสนับสนุน 

 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล

จำนวนศูนย์บริการ 

 • 32 แห่ง

 

บจก.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)
อายุรถยนต์มากกว่า 16 ปี  

 • ลดเพิ่มอีก 30% สำหรับแพ็กเกจ SAVE SAFE (Black & Red) ตรวจเช็คสภาพฟรี 28 รายการ ส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 50%

อายุรถยนต์ 14-16 ปี 

 • ลดเพิ่มอีก 10% สำหรับแพ็กเกจ SAVE SAFE (Black &Red) ตรวจเช็คสภาพฟรี 28 รายการ ส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 30%

อายุรถยนต์ 10-13 ปี 

 • ลดเพิ่มอีก 6% สำหรับแพ็กเกจ SAVE SAFE Red และ 5% สำหรับ แพ็กเกจ SAVE SAFE Black ตรวจเช็คสภาพฟรี 28 รายการ ส่วนลดค่าอะไหล่ 20%

หมายเหตุ 

 • รถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 16 ปี ได้รับส่วนลดแพ็กเกจ SAVE SAFE Black & Red (ลดเพิ่มอีก 30% จากราคาแพ็กเกจ)
 • ส่วนลด 50% สำหรับกรองอากาศ (Air filter) น้ำยาล้างหัวฉีด (Injection cleaner) น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ (Engine flushing oil) และผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ (EG oil addictive)
 • รถยนต์ที่มีอายุ 14-16 ปี ได้รับส่วนลดแพ็กเกจ SAVE SAFE Black & Red (ลดเพิ่มอีก 10% จากราคา แพ็กเกจ)
 • ส่วนลด 30% สำหรับกรองอากาศ (Air filter) น้ำยาล้างหัวฉีด (Injection cleaner) น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ (Engine flushing oil) และผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ (EG oil addictive)
 • รถยนต์ที่มีอายุ 10-13 ปี ได้รับส่วนลดแพ็กเกจ SAVE SAFE Red (ลดเพิ่มอีก 6% จากราคา แพ็กเกจ) และ SAVE SAFE Black (ลดเพิ่มอีก 5% จากราคาแพ็กเกจ)
 • ส่วนลด 20% สำหรับกรองอากาศ (Air filter) น้ำยาล้างหัวฉีด (Injection cleaner) น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ (Engine flushing oil) และผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ (EG oil addictive)

ระยะเวลา 

 • 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่การสนับสนุน 

 • ทั่วประเทศ

จำนวนศูนย์บริการ 

 • 175 แห่ง

 

บจก.โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย
ช่วงที่ 1
อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี 

 • ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20% ตรวจเช็คสภาพฟรี 24 รายการ

อายุรถยนต์ 15-20 ปี 

 • ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20% ตรวจเช็คสภาพฟรี 24 รายการ

อายุรถยนต์ 5-15 ปี 

 • ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 15% ตรวจเช็คสภาพฟรี 24 รายการ

ระยะเวลา 

 • 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

พื้นที่การสนับสนุน

 • ทั่วประเทศ (รถยนต์ดีเซลและเบนซิน)

จำนวนศูนย์บริการ 

 • 461 แห่ง

ช่วงที่ 2
อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี 

 • ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20% ตรวจเช็คสภาพฟรี 24 รายการ ส่วนลดค่าแรง 50%

อายุรถยนต์ 15-20 ปี 

 • ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20% ตรวจเช็คสภาพฟรี 24 รายการ

อายุรถยนต์ 7-15 ปี 

 • ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 15% ตรวจเช็คสภาพฟรี 24 รายการ

ระยะเวลา

 • 1 มกราคม 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่การสนับสนุน 

 • ทั่วประเทศ (เฉพาะรถยนต์ดีเซล)

จำนวนศูนย์บริการ 

 • 461 แห่ง

 

บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
อายุรถมากกว่า 15 ปี 

 • ตรวจเช็คสภาพฟรี 25 รายการ ส่วนลดไส้กรองน้ำมันเครื่อง 20% ส่วนลดแผ่นกรองอากาศ 10%

ระยะเวลา 

 • 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่การสนับสนุน 

 • ทั่วประเทศ

จำนวนศูนย์บริการ 

 •  229 แห่ง

 

 

บจก.มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อายุรถมากกว่า 15 ปี 

 • ตรวจเช็คสภาพฟรี 20 รายการ (กรณีบำรุงรักษาตามรายการมาตรฐาน) ส่วนลดค่าแรง 50% (เฉพาะรถยนต์ดีเซลเท่านั้น)

ระยะเวลา 

 • 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่การสนับสนุน 

 • ทั่วประเทศ

จำนวนศูนย์บริการ 

 • 135 แห่ง

 

บจก. ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย)
อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี 

 • ตรวจเช็คสภาพฟรี 33 รายการ ส่วนลดค่าแรง 50% และส่วนลดค่าอะไหล่ 30%

อายุรถยนต์ 15-20 ปี 

 • ตรวจเช็คสภาพฟรี 33 รายการ ส่วนลดค่าแรง 50% และส่วนลดค่าอะไหล่ 20%

อายุรถยนต์ 5-15 ปี 

 • ตรวจเช็คสภาพฟรี 33 รายการ ส่วนลดค่าแรง 50%

หมายเหตุ 

 • ตรวจเช็คฟรี 33 รายการ สำหรับรถที่มีระยะเกิน 100,000 ก.ม.ขึ้นไป สามารถตรวจเช็คคลีนิครถสุขภาพดี ฟรี 1 ครั้ง/ปี
 • สนับสนุนส่วนลดค่าอะไหล่ 30% สำหรับรถอายุ 20 ปีขึ้นไป, 20%สำหรับรถอายุ 15 - 20 ปี (เฉพาะกลุ่มไส้กรองน้ำมันเครื่อง, ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และไส้กรองอากาศเท่านั้น) รายการอะไหล่ที่สนับสนุนแคมเปญ : ไส้กรองน้ำมันเครื่อง, ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และไส้กรองอากาศ

ระยะเวลา

 •  1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่การสนับสนุน

 • พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (เฉพาะตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการเท่านั้น)

จำนวนศูนย์บริการ

 •  9 แห่ง

 

บจก.ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)
อายุรถยนต์มากกว่า 15 ปี 

 • ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 40% ตรวจเช็คฟรี 30 รายการ ส่วนลดค่าแรง 40% และส่วนลดค่าอะไหล่ 40% (อะไหล่: น้ำมันเครื่องยนต์ ไส้กรองน้ำมันเครื่องและแหวนรอง ไส้กรองอากาศ)
 • ฟรี บริการพ่นฆ่าเชื้อภายในรถยนต์
 • ผ่อน 0% 10 เดือนสำหรับลูกค้าที่มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ

ระยะเวลา 

 • 21 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่การสนับสนุน 

 • ทั่วประเทศ

จำนวนศูนย์บริการ 

 • 180 แห่ง