สยย.หนุนอุตฯ"EV"เทียบชั้นระดับโลก ปั้นศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่เจ๋งสุดอาเซียน

23 พ.ย. 2566 | 05:51 น.

สยย.หนุนอุตฯ"EV"เทียบชั้นระดับโลก ปั้นศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่เจ๋งสุดอาเซียน มุ่งอสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยการทำงานของระบบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันยานยนต์ (สยย.) เปิดผยว่า สยย.มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV)ไทยเทียบเท่ามาตรฐานสากล ด้วยการให้บริการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยการทำงานของระบบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ตามมาตรฐานสากล UNECE R100 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า 

และ UNECE R136  สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันยานยนต์ ได้รับการรับรองความสามารถ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 (Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017) ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ที่ครบสมบูรณ์ที่สุดในภาคพื้นอาเซียน ถึง 9 รายการการทดสอบ

สำหรับการรับรองความสามารถ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 ดังกล่าว ยังครอบคลุมถึงมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์ในรายการทดสอบอื่น เช่น เข็มขัดนิรภัยสำหรับยานยนต์ มอก. 721-2551 (UN R16)

จุดยึดเข็มขัดนิรภัย มอก. 1467-2560 (UN R14) ที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะของยานยนต์ มอก. 896-2562 (UN R17) และพนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ มอก. 714-2560 (UN R25) เป็นต้น โดยมาตรฐานความปลอดภัยเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

สยย.หนุนอุตฯ"EV"เทียบชั้นระดับโลก ปั้นศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่เจ๋งสุดอาเซียน

รวมถึงสามารถทดสอบ เพื่อการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงสมรรถนะของแบตเตอรี่ ในระดับเซลล์ และโมดูล รวมถึงระบบต่างๆ ของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า

“ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันยานยนต์อยู่ที่ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรามีศักยภาพในการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรที่สุดในอาเซียน" 
 

ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวอีกว่า ศักยภาพของ ATTRIC จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อของไทย ไปสู่การเป็นซุปเปอร์คลัสเตอร์ (Super Cluster) 

สยย.หนุนอุตฯ"EV"เทียบชั้นระดับโลก ปั้นศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่เจ๋งสุดอาเซียน

และสนับสนุนให้ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งศูนย์การทดสอบแบตเตอรี่ชั้นนำระดับโลก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สู่อนาคต และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต อันดับ 1 ในอาเซียน