svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กระทรวงอุตสาหกรรมรุกงานแฟร์-จับคู่ธุรกิจบูมเศรษฐกิจภาคใต้กว่า 200 ล้าน

21 พฤศจิกายน 2566

กระทรวงอุตสาหกรรมรุกงานแฟร์-จับคู่ธุรกิจบูมเศรษฐภาคใต้กว่า 200 ล้านบาท มุ่งส่งเสริมโอกาส เปิดพื้นที่ส่งเสริมสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เดินหน้าเติมความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำการทำธุรกิจ

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการสั่งการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจ และถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ 

โดยการเปิดพื้นที่ส่งเสริมสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งการจัดแสดงผลงานการยกระดับอุตสาหกรรมคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน การเติมองค์ความรู้ การบริการให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ และกิจกรรมพิเศษภายใต้งานอุตสาหกรรมแฟร์ เมืองใต้ 2023 นครศรีธรรมราช

รวมถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสา Net Zero วิ่งพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้มากกว่า 200 ล้านบาท

กระทรวงอุตสาหกรรมรุกงานแฟร์-จับคู่ธุรกิจบูมเศรษฐภาคใต้กว่า 200 ล้าน

นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดี DIPROM กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ สะท้อนจากตัวเลขจำนวนผู้ที่เดินทางภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากทั้งชาวไทยและต่างชาติ 

ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวที่น่าพอใจและเป็นการกลับมาของนักท่องเที่ยวที่เร็วกว่าภูมิภาคอื่น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ผ่านโครงการต่าง ๆ โดยจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

 

ดีพร้อมเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ เมืองใต้ 2023 นครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจเขตพื้นที่ภาคใต้ (Southern Industrial Fair) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต การประกอบการ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่ โดยบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 

กระทรวงอุตสาหกรรมรุกงานแฟร์-จับคู่ธุรกิจบูมเศรษฐภาคใต้กว่า 200 ล้าน

และสถาบันการเงินอีกมากมาย รวมถึงการร่วมสร้างเครือข่ายและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ และการสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงงานบริการได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และตอบสนองตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะสามารถยกระดับภาคอุตสาหกรรม สร้างการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้มากยิ่งขึ้น
 

สำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 5 โซนต่าง ๆ ประกอบด้วย

  • การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพกว่า 300 บูธในราคาพิเศษ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพรและเกษตรแปรรูป ของใช้และของประดับตกแต่ง ผ้าและเครื่องแต่งกาย และรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มอก. พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในงาน รวมถึงยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคอีกมากมาย เพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่
  • นิทรรศการแสดงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งเป็นการจัดแสดงการให้บริการด้านต่าง ๆ จากกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น การจัดแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกล การจัดแสดงต้นแบบรถยนต์ EV ต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และนวัตกรรมต่าง ๆ
  • การบริการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เช่น การประกอบธุรกิจเบื้องต้น การยกระดับกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การลดต้นทุนโลจิสติกส์ การตลาด และการให้บริการด้านการเงินจากสถาบันการเงินภาครัฐและเอกชน
  • การสัมมนาองค์ความรู้ต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาองค์ความรู้การประกอบธุรกิจในยุคใหม่ การจัดเวิร์คชอปให้ความรู้เพิ่มอาชีพ ตลอดจนการให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้
  • กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ อาทิ การบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การเปิดรับสมัครงานในพื้นที่ภาคใต้

และยังมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งคาดว่าตลอดการจัดงานทั้ง 5 วันจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100,000 คน และเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจกว่า 200 ล้านบาท โดยมีแผนในการขยายพื้นที่การจัดงานในภาคอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต 

"งานอุตสาหกรรมแฟร์ เมืองใต้ 2023 นครศรีธรรมราช จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 21.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ ตลาดเสาร์อาทิตย์ ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช"