svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“สุวัจน์”ยินดีอุตสาหกรรมไทยผลิตแบตเตอรี่รถไฟฟ้าได้สำเร็จ

03 ตุลาคม 2566

“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” ยินดีกับความก้าวหน้าอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เป็นความสำเร็จของอุตสาหกรรมของคนไทยที่ภาคภูมิใจ

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจ และอุตสาหกรรม และสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) นำคณะนักศึกษาหลักสูตร "นักบริหาร ระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน" วธอ.รุ่นที่ 8 ทัศนศึกษาดูงาน 

ภายในประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออน และระบบกักเก็บพลังแบบครบวงจรที่ทันสมัย และมีกำลังการผลิตใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน 

และ บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด เป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีในการผลิตรถโดยสารไฟฟ้า ที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ บทบาท ความสำคัญของพลังงาน 

                          “สุวัจน์”ยินดีอุตสาหกรรมไทยผลิตแบตเตอรี่รถไฟฟ้าได้สำเร็จ

นายสุวัจน์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่วันนี้อุตสาหกรรมของคนไทยสามารถผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ไฟฟ้า และสามารถผลิตรถโดยสารไฟฟ้าขึ้นมาใช้งานในประเทศได้ เป็นความเจริญอีกก้าวหนึ่งของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ภายในประเทศ 

โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศนั้น จะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องอากาศเป็นพิษ รวมทั้งปัญหาเรื่องพลังงาน เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นไป ต่อไปก็จะสามารถส่งออกเป็นรายได้หลักของประเทศได้อีกทางหนึ่ง จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวม 

                      “สุวัจน์”ยินดีอุตสาหกรรมไทยผลิตแบตเตอรี่รถไฟฟ้าได้สำเร็จ

ในการเยี่ยมชมในวันนี้ คณะนักศึกษา วธอ. รุ่นที่ 8 ได้รับเกียรติจาก นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มาให้การต้อนรับ และให้ความรู้ กับคณะดูงานด้วย